Demo camera Iview AHD1105 1.3 MP lắp ở nhà riêng đang hoàng thiện ở Phan Văn Hớn

mieu-ta-demo-camera-bai-viet