MÃ HÀNGĐL Cấp 0THÔNG SỐ KỸ THUẬTHÌNH ẢNHTÌNH TRẠNGBẢO HÀNH
CAMERA HD-TVI 1.0MP 2.0MP THÔNG DỤNGhide
DS-2CE56C0T-IR251,000Độ phân giải 1.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 3.6mm
Vỏ kim loại
DS-2CE56C0T-IRCó sẵn24 tháng
DS-2CE16B2-IPF336,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.02 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa
DS-2CE16B2-IPFCó sẵn24 tháng
DS-2CE56B2-IPF336,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.02 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa
DS-2CE56B2-IPFCó sẵn24 tháng
DS-2CE56D0T-IRP346,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa
DS-2CE56D0T-IRPCó sẵn24 tháng
DS-2CE56D0T-IR400,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CE56D0T-IRCó sẵn24 tháng
DS-2CE16D0T-IRP420,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa
DS-2CE16D0T-IRPCó sẵn24 tháng
DS-2CE16D0T-IR450,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CE16D0T-IRCó sẵn24 tháng
DS-2CE56D0T-IT3590,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 3.6|6|8mm
Vỏ nhựa
DS-2CE56D0T-IT3Có sẵn24 tháng
DS-2CE16D0T-IT3645,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 3.6|6|8mm
Vỏ nhựa
DS-2CE16D0T-IT3Có sẵn24 tháng
DS-2CE16D0T-IT5680,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 3.6|6|8mm
Vỏ nhựa
DS-2CE16D0T-IT5Có sẵn24 tháng
DS-2CE16D0T-ITF490,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 25m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CE16D0T-ITFSCó sẵn24 tháng
CAMERA HD-TVI 2.0MP STARLIGHT 0.005 LUX hide
DS-2CE16D3T-ITP554,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ nhựa
DS-2CE16D3T-ITPCó sẵn24 tháng
DS-2CE16D3T-IT583,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ kim loại
DS-2CE16D3T-ITCó sẵn24 tháng
DS-2CE76D3T-ITP(F)492,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ nhựa
DS-2CE76D3T-ITP(F)Có sẵn24 tháng
DS-2CE16D3T-I3P521,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ nhựa
DS-2CE16D3T-I3PCó sẵn24 tháng
DS-2CE76D3T-ITM583,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ kim loại
DS-2CE76D3T-ITMCó sẵn24 tháng
DS-2CE16D3T-IT3711,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE16D3T-IT3Có sẵn24 tháng
DS-2CE78D3T-IT3F644,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE78D3T-IT3FCó sẵn24 tháng
DS-2CE19D3T-IT3ZF1,023,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 70m
Ống kính 2.7mm~13.5mm
Công nghệ Starlight
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE19D3T-IT3ZFCó sẵn24 tháng
DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF1,060,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 70m
Ống kính 2.7mm~13.5mm
Công nghệ Starlight
Vỏ kim loại
DS-2CE5AD3T-VPIT3ZFCó sẵn24 tháng
CAMERA HD-TVI 2.0MP - TÍCH HỢP MIChide
DS-2CE76D0T-ITMFS565,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ kim loại
DS-2CE76D0T-ITMFSCó sẵn24 tháng
DS-2CE76D0T-ITPFS460,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ kim loại
DS-2CE76D0T-ITPFSCó sẵn24 tháng
DS-2CE16D0T-ITFS573,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ kim loại
DS-2CE16D0T-ITFSCó sẵn24 tháng
CAMERA HD-TVI 2.0MP - STARLIGHT 0.003 LUXhide
DS-2CE56D8T-IT3F972,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE56D8T-IT3FCó sẵn24 tháng
DS-2CE56D8T-IT3E1,045,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Hồng ngoại tầm xa 60m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE56D8T-IT3ECó sẵn24 tháng
CAMERA HD TVI 2.0MP - (D0T) - CẤP NGUỒN QUA CÁP ĐỒNG TRỤChide
DS-2CE16D0T-IRE683,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 3.6|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CE16D0T-IRECó sẵn24 tháng
DS-2CE56D0T-VFIR3E873,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8mm~12mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE56D0T-VFIR3ECó sẵn24 tháng
CAMERA HD-TVI 2.0MP-5.0MP - TÍCH HỢP CẢM BIẾN PHÁT HIỆN CHUYỂN ĐỘNG PIRhide
DS-2CE11D0T-PIRL725,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6mm
Cảm biến chuyển động PIRL
Vỏ kim loại
DS-2CE11D0T-PIRLCó sẵn24 tháng
DS-2CE71D0T-PIRL580,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6mm
Cảm biến chuyển động PIRL
Vỏ kim loại
DS-2CE71D0T-PIRLCó sẵn24 tháng
DS-2CE12D0T-PIRL631,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6mm
Cảm biến chuyển động PIRL
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE12D0T-PIRLCó sẵn24 tháng
DS-2CE38D8T-PIR792,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6mm
Cảm biến chuyển động PIRL
Vỏ nhựa
DS-2CE38D8T-PIRCó sẵn24 tháng
DS-2CE11D8T-PIRL830,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6mm
Cảm biến chuyển động PIRL
Vỏ kim loại
DS-2CE11D8T-PIRLCó sẵn24 tháng
DS-2CE71D8T-PIRL830,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6mm
Cảm biến chuyển động PIRL
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE71D8T-PIRLCó sẵn24 tháng
DS-2CE12D8T-PIRL967,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6mm
Cảm biến chuyển động PIRL
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE12D8T-PIRLCó sẵn24 tháng
DS-2CE11H0T-PIRL790,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6mm
Cảm biến chuyển động PIRL
Vỏ kim loại
DS-2CE11H0T-PIRLCó sẵn24 tháng
DS-2CE71H0T-PIRL683,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6mm
Cảm biến chuyển động PIRL
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE71H0T-PIRLCó sẵn24 tháng
DS-2CE12H0T-PIRL853,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6mm
Cảm biến chuyển động PIRL
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE12H0T-PIRLCó sẵn24 tháng
CAMERA HD-TVI 2.0MP COLORVU - CÓ MÀU 24/24hide
DS-2CE10DFT-F1,062,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24
Vỏ kim loại
DS-2CE10DFT-FCó sẵn24 tháng
DS-2CE72DFT-F1,100,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE72DFT-FCó sẵn24 tháng
DS-2CE12DFT-F1,210,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24
Vỏ nhựa và kim loại
camera-hdtvi-colorfull-2mp-hikvision-ds-2ce12dft-fCó sẵn24 tháng
DS-2CE12DF3T-F962,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE12DF3T-FCó sẵn24 tháng
DS-2CE12DF3T-FS1,040,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Có màu 24/24
Vỏ kim loại
DS-2CE12DF3T-FSCó sẵn24 tháng
DS-2CE72DF3T-F910,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE72DF3T-FCó sẵn24 tháng
DS-2CE72DF3T-FS981,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Có màu 24/24
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE72DF3T-FSCó sẵn24 tháng
DS-2CE10DF3T-F850,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24
Vỏ kim loại
DS-2CE10DF3T-FCó sẵn24 tháng
DS-2CE10DF3T-FS925,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Có màu 24/24
Vỏ kim loại
DS-2CE10DF3T-FSCó sẵn24 tháng
DS-2CE10DF3T-PF800,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm

Có màu 24/24
Vỏ nhựa
DS-2CE10DF3T-PFCó sẵn24 tháng
DS-2CE70DF3T-PF753,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24
Vỏ nhựa
DS-2CE70DF3T-PFCó sẵn24 tháng
DS-2CE70DF3T-PFS830,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Có màu 24/24
Vỏ nhựa
DS-2CE70DF3T-PFSCó sẵn24 tháng
DS-2CE70DF3T-MF830,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24

Vỏ kim loại
DS-2CE70DF3T-MFCó sẵn24 tháng
CAMERA HD-TVI COLORVU TÍCH HỢP CÒI, ĐÈN BÁO ĐỘNGhide
DS-2CE12DFT-PIRXOF1,578,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 3.6|6mm
Tích hợp còi, đèn báo động
Có màu 24/24
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE12DFT-PIRXOF Có sẵn24 tháng
DS-2CE72DFT-PIRXOF1,455,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 3.6|6mm
Tích hợp còi, đèn báo động
Có màu 24/24
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE72DFT-PIRXOF Có sẵn24 tháng
CAMERA HD-TVI 3.0MPhide
DS-2CE16F1T-IT493,000Độ phân giải 3.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CE16F1T-IT-Có sẵn24 tháng
DS-2CE16F1T-ITP460,000Độ phân giải 3.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa
DS-2CE16F1T-ITPCó sẵn24 tháng
DS-2CE56F1T-ITM460,000Độ phân giải 3.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ kim loại
camera-turbo-hd-hikvision-ds-2ce56f1t-itm-2Có sẵn24 tháng
CAMERA HD TVI 5.0MP GIÁM SÁT SIÊU SIÊU NHẠY SÁNG - CÓ MÀU 24/24hide
DS-2CE12HFT-F1,465,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 3.6|6mm
Có màu 24/24

Vỏ kim loại
DS-2CE12HFT-FCó sẵn24 tháng
CAMERA HD-TVI 5MP - TÍCH HỢP MIC TRUYỀN ÂM THANH TRÊN CÁP ĐỒNG TRỤChide
DS-2CE16H0T-ITFS677,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ kim loại
DS-2CE16H0T-ITFSCó sẵn24 tháng
DS-2CE16H0T-ITPFS630,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ nhựa
DS-2CE16H0T-ITPFSCó sẵn24 tháng
DS-2CE76H0T-ITMFS630,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ kim loại
DS-2CE76H0T-ITMFSCó sẵn24 tháng
DS-2CE76H0T-ITPFS606,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ nhựa
DS-2CE76H0T-ITPFSCó sẵn24 tháng
DS-2CE78H0T-IT3FS773,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE78H0T-IT3FSCó sẵn24 tháng
CAMERA HD-TVI 5.0MP THÔNG THƯỜNGhide
DS-2CE16H0T-ITPF593,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa
DS-2CE16H0T-ITPFCó sẵn24 tháng
DS-2CE16H0T-IT(F)631,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa
DS-2CE16H0T-IT(F)Có sẵn24 tháng
DS-2CE56H0T-ITP(F)555,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa
DS-2CE56H0T-ITP(F)Có sẵn24 tháng
DS-2CE56H0T-ITM(F)631,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CE56H0T-ITM(F)Có sẵn24 tháng
DS-2CE16H0T-IT3F754,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE16H0T-IT3FCó sẵn24 tháng
DS-2CE16H0T-IT5(F)830,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE16H0T-IT5(F)Có sẵn24 tháng
DS-2CE56H0T-IT3(F)721,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa
DS-2CE56H0T-IT3(F)Có sẵn24 tháng
DS-2CE56H0T-IT3ZF1,257,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.7~13.5mm
Vỏ kim loại
DS-2CE56H0T-IT3ZFCó sẵn24 tháng
DS-2CE16H0T-IT3ZF1,422,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.7~13.5mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE16H0T-IT3ZFCó sẵn24 tháng
DS-2CE5AH0T-VPIT3ZF1,422,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.7~13.5mm
Vỏ kim loại
DS-2CE5AH0T-VPIT3ZFCó sẵn24 tháng
DS-2CC52H1T-FITSLiên hệĐộ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 1.1mm
Tích hợp Micro
Vỏ kim loại
DS-2CC52H1T-FITSCó sẵn24 tháng
CAMERA HD-TVI 5.0MP - SIÊU NHẠY SÁNGhide
DS-2CE16H8T-ITF1,176,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ kim loại
DS-2CE16H8T-ITFCó sẵn24 tháng
DS-2CE76H8T-ITMF1,176,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ kim loại
DS-2CE76H8T-ITMFCó sẵn24 tháng
DS-2CE16H8T-IT3F1,318,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 60m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ kim loại
DS-2CE16H8T-IT3FCó sẵn24 tháng
DS-2CE16H8T-IT5F1,394,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ kim loại
DS-2CE16H8T-IT5FCó sẵn24 tháng
DS-2CE19H8T-IT3ZF2,271,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.7~13.5mm
Công nghệ Starlight
Vỏ kim loại
DS-2CE19H8T-IT3ZFCó sẵn24 tháng
DS-2CE79H8T-AIT3ZF2,233,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.7~13.5mm
Công nghệ Starlight
Vỏ kim loại
DS-2CE79H8T-AIT3ZFCó sẵn24 tháng
DS-2CE19H8T-AIT3ZF2,385,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.7~13.5mm
Công nghệ Starlight
Vỏ kim loại
DS-2CE19H8T-AIT3ZFCó sẵn24 tháng
CAMERA HD-TVI ĐỘ PHÂN GIẢI 4K (8.0MP)hide
DS-2CE16U1T-ITF1,209,000Độ phân giải 8.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CE16U1T-ITFCó sẵn24 tháng
DS-2CE76U1T-ITMF1,176,000Độ phân giải 8.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CE76U1T-ITMFCó sẵn24 tháng
DS-2CE16U1T-IT3F1,394,000Độ phân giải 8.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 60m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CE16U1T-IT3FCó sẵn24 tháng
DS-2CE16U1T-IT5F1,465,000Độ phân giải 8.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CE16U1T-IT5FCó sẵn24 tháng
DS-2CE78U1T-IT3F1,247,000Độ phân giải 8.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 60m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE78U1T-IT3FCó sẵn24 tháng
DS-2CE19U1T-IT3ZF2,271,000Độ phân giải 8.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.7~13.5mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE19U1T-IT3ZFCó sẵn24 tháng
DS-2CE79U1T-IT3ZF2,309,000Độ phân giải 8.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.7~13.5mm
Vỏ kim loại
DS-2CE79U1T-IT3ZFCó sẵn24 tháng
DS-2CE19U7T-IT3ZF2,935,000Độ phân giải 8.0MP
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.7~13.5mm
Vỏ kim loại
DS-2CE19U7T-IT3ZFĐặt hàng24 tháng
DS-2CE5AU7T-VPIT3ZF2,935,000Độ phân giải 8.0MP
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.7~13.5mm
Vỏ kim loại
DS-2CE5AU7T-VPIT3ZFĐặt hàng24 tháng
CAMERA HD-TVI SPEED DOME - PTZ (Pan/Tilt/Zoom)hide
DS-2AE4215TI-D5,461,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 100m
Zoom quang: 15X (5mm~75mm)
Vỏ kim loại
HIKVISION DS-2AE5123TI-ACó sẵn24 tháng
DS-2AE4225TI-D6,561,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 100m
Zoom quang: 25X (4.2mm~120mm)
Zoom số: 16X
Vỏ kim loại
DS-2AE4225TI-DCó sẵn24 tháng
DS-2AE4215T-D34,730,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Zoom quang: 15X 
Zoom số: 16X
Vỏ kim loại
DS-2AE4215T-D3Có sẵn24 tháng
DS-2AE5225TI-A7,295,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Zoom quang: 25X 
Zoom số: 16X
Hồng ngoại tầm xa 150m
Vỏ kim loại
DS-2AE5225TI-ACó sẵn24 tháng
DS-2AE7232TI-A12,059,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Zoom quang: 32X 
Zoom số: 16X
Hồng ngoại tầm xa 150m
Vỏ kim loại
HIKVISION DS-2AE7123TI(1) (1)Có sẵn24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH TURBO 3.0 2MPhide
DS-7104HGHI-F1811,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0
Độ phân giải 2.0MP LITE (1080N)
Hỗ trợ chuẩn nén H.264+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ gán thêm 1 camera IP 2Mp
Vỏ nhựa
DS-7104HGHI-F1-2Có sẵn24 tháng
DS-7108HGHI-F1/N1,034,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0
Độ phân giải 2.0MP LITE (1080N)
Hỗ trợ chuẩn nén H.264+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 2Mp
Vỏ nhựa
DS-7108HGHI-F1-NCó sẵn24 tháng
DS-7116HGHI-F1/N1,773,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0
Độ phân giải 2.0MP LITE (1080N)
Hỗ trợ chuẩn nén H.264+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 2Mp
Vỏ nhựa
DS-7116HGHI-F1-NCó sẵn24 tháng
DS-7204HGHI-F1848,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0
Độ phân giải 2.0MP LITE (1080N)
Hỗ trợ chuẩn nén H.264+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 2Mp
Vỏ kim loại
DS-7204HGHI-F1-2Có sẵn24 tháng
DS-7208HGHI-F1/N1,071,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0
Độ phân giải 2.0MP LITE (1080N)
Hỗ trợ chuẩn nén H.264+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 2Mp
Vỏ kim loại
DS-7208HGHI-F1-NCó sẵn24 tháng
DS-7208HGHI-F1/NB1,331,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0
Độ phân giải 2.0MP LITE (1080N)
Hỗ trợ chuẩn nén H.264+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 2Mp
8 cổng Balun ngõ vào video
Vỏ kim loại
DS-7208HGHI-F1-NBCó sẵn24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH TURBO 4.0 2MP - GIÁ RẺhide
DS-7216HGHI-K11,810,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 2.0MP LITE (1080N)
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 5Mp
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-7216HGHI-K1Có sẵn24 tháng
DS-7216HGHI-K22,327,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 2.0MP LITE (1080N)
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 5Mp
Vỏ kim loại
DS-7216HGHI-K2Có sẵn24 tháng
DS-7224HGHI-K24,284,000Đầu ghi hình 24 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 2.0MP LITE (1080N)
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 5Mp
Vỏ kim loại
DS-7224HGHI-K2Có sẵn24 tháng
DS-7232HGHI-K25,062,000Đầu ghi hình 32 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 2.0MP LITE (1080N)
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 5Mp
Vỏ kim loại
DS-7232HGHI-K2Có sẵn24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH TURBO 4.0 3MPhide
DS-7104HQHI-K11,218,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 6Mp
Vỏ nhựa
DS-7104HQHI-K1Có sẵn24 tháng
DS-7108HQHI-K11,919,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 6Mp
Vỏ nhựa
DS-7108HQHI-K1Có sẵn24 tháng
DS-7116HQHI-K13,066,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 6Mp
Vỏ nhựa
DS-7116HQHI-K1Có sẵn24 tháng
DS-7204HQHI-K11,478,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7204HQHI-K1Có sẵn24 tháng
DS-7208HQHI-K12,289,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 4 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7204HQHI-K1Có sẵn24 tháng
DS-7216HQHI-K13,877,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 8 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7216HQHI-K1Có sẵn24 tháng
DS-7208HQHI-K22,621,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 4 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7208HQHI-K2Có sẵn24 tháng
DS-7216HQHI-K24,431,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 8 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7216HQHI-K2Có sẵn24 tháng
DS-7224HQHI-K26,650,000Đầu ghi hình 24 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 8 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7224HQHI-K2Có sẵn24 tháng
DS-7232HQHI-K26,982,000Đầu ghi hình 32 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 8 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7232HQHI-K2Có sẵn24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH TURBO 4.0 - 4 ổ cứng , có cổng eSATA , cổng RS485 Keyboardhide
DS-7304HQHI-K45,356,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7304HQHI-K4Đặt hàng24 tháng
DS-7308HQHI-K46,835,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 4 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7308HQHI-K4Có hàng24 tháng
DS-7316HQHI-K49,048,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 8 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7316HQHI-K4Có sẵn24 tháng
DS-7324HQHI-K412,280,000Đầu ghi hình 24 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 8 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7324HQHI-K4Có sẵn24 tháng
DS-7332HQHI-K414,774,000Đầu ghi hình 32 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 8 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7332HQHI-K4Có sẵn24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH TURBO 4.0 5MPhide
DS-7204HUHI-K1/E1,659,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ 4 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7204HUHI-K1Có sẵn24 tháng
DS-7208HUHI-K1/E2,711,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ 8 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7208HUHI-K1-ECó sẵn24 tháng
DS-7204HUHI-K22,223,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 8Mp
Vỏ kim loại
DS-7204HUHI-K2Có sẵn24 tháng
DS-7208HUHI-K22,223,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 8 camera IP 8Mp
Vỏ kim loại
DS-7208HUHI-K2Có sẵn24 tháng
DS-7216HUHI-K25,991,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 16 camera IP 8Mp
Vỏ kim loại
DS-7216HUHI-K2Có sẵn24 tháng
DS-7304HUHI-K46,972,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 8.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 8Mp
Vỏ kim loại
DS-7304HUHI-K4Đặt hàng24 tháng
DS-7308HUHI-K49,607,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 8.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 8 camera IP 8Mp
Vỏ kim loại
DS-7308HUHI-K4Đặt hàng24 tháng
DS-7316HUHI-K412,399,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 8.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 16 camera IP 8Mp
Vỏ kim loại
DS-7316HUHI-K4Đặt hàng24 tháng
DS-7324HUHI-K419,936,000Đầu ghi hình 24 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 8.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 16 camera IP 8Mp
Vỏ kim loại
DS-7324HUHI-K4Đặt hàng24 tháng
DS-7332HUHI-K422,197,000Đầu ghi hình 32 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 8.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 16 camera IP 8Mp
Vỏ kim loại
DS-7332HUHI-K4Đặt hàng24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH TURBO 4.0 5MP Hỗ trợ Cấp nguồn qua cáp đồng trục ( PoC )hide
DS-7204HQHI-K1/P2,104,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 2 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7204HQHI-K1-PCó hàng24 tháng
DS-7208HQHI-K2/P3,621,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7208HQHI-K2-PCó hàng24 tháng
DS-7216HQHI-K2/P6,171,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 8 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7216HQHI-K2-PCó hàng24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH TURBO 1.0 24/32 KÊNH - DÒNG CAO CẤPhide
DS-7324HGHI-SHLiên hệĐầu ghi hình 24 kênh Turbo 1.0
Độ phân giải 1.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.264
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ gán 8 camera IP 2Mp
Vỏ kim loại
DS-7324HGHI-SHCó sẵn24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH THÔNG MINH TURBO 5.0 DÒNG ACCUSENCEhide
iDS-7204HQHI-M1/S1,478,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 2 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
iDS-7204HQHI-M1-SCó sẵn24 tháng
iDS-7208HQHI-M1/S2,289,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
iDS-7208HQHI-M1-SCó sẵn24 tháng
iDS-7216HQHI-M1/S3,877,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 8 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
iDS-7216HQHI-M1-SCó sẵn24 tháng
iDS-7208HQHI-M2/S2,621,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
iDS-7208HQHI-M2-SCó sẵn24 tháng
iDS-7216HQHI-M2/S4,431,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
iDS-7216HQHI-M2-SCó sẵn24 tháng
iDS-7204HQHI-M1/FA1,611,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 2 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
IDS-7204HQHI-M1-FACó sẵn24 tháng
iDS-7208HQHI-M1/FA2,460,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
IDS-7208HQHI-M1-FACó sẵn24 tháng
iDS-7216HQHI-M1/FA4,190,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 8 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
IDS-7216HQHI-M1-FACó sẵn24 tháng
iDS-7208HQHI-M2/FA2,900,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
IDS-7208HQHI-M2-FACó sẵn24 tháng
iDS-7216HQHI-M2/FA4,602,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 8 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
IDS-7216HQHI-M2-FACó sẵn24 tháng
iDS-7204HUHI-M1/S2,223,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 8.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
IDS-7204HUHI-M1-SCó sẵn24 tháng
iDS-7208HUHI-M2/S3,355,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 8.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 8 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
IDS-7208HUHI-M2-SCó sẵn24 tháng
iDS-7204HQHI-K1/2SLiên HệĐầu ghi hình 4 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 2 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
iDS-7204HQHI-K1-2SCó sẵn24 tháng
iDS-7208HQHI-K2/4SLiên HệĐầu ghi hình 8 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
iDS-7208HQHI-K2-4SCó sẵn24 tháng
DS-7204HTHI-K13,464,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo 4.0
Độ phân giải 8.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 8Mp
Vỏ kim loại
DS-7204HTHI-K1Có hàng24 tháng
DS-7204HTHI-K23,919,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo 4.0
Độ phân giải 8.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 8Mp
Vỏ kim loại
DS-7204HTHI-K2Đặt hàng24 tháng
DS-7208HTHI-K26,745,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo 4.0
Độ phân giải 8.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 8 camera IP 8Mp
Vỏ kim loại
DS-7208HTHI-K2Có hàng24 tháng
DÒNG CAMERA IP COLORVU LITE CÓ MÀU 24/7 GIÁ RẺhide
DS-2CD1027G0-LU1,369,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.001 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Tích hợp Micro
Có màu 24/24

Vỏ kim loại
DS-2CD1027G0-LUCó sẵn24 tháng
DS-2CD1027G0-L1,303,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.001 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Có màu 24/24
Vỏ kim loại
DS-2CD1027G0-LCó sẵn24 tháng
DS-2CD1327G0-LU1,369,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.001 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Tích hợp Micro
Có màu 24/24

Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD1327G0-LUCó sẵn24 tháng
DS-2CD1327G0-L1,303,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.001 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Có màu 24/24
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD1327G0-LCó sẵn24 tháng
CAMERA IPC CONSUMERhide
DS-2CV2Q21FD-IW(B)790,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 2.8 mm
Kết nối WIFI
Đàm thoại hai chiều

Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CV2Q21FD-IW(B)Có sẵn24 tháng
DS-2CV2U21FD-IW720,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 5m
Ống kính 2.8 mm
Kết nối WIFI
Đàm thoại hai chiều

Vỏ nhựa và kim loại
HIKVISION-DS-2CV2U01EFD-IWCó sẵn24 tháng
CAMERA IP DÒNG 1- IPC H265hide
DS-2CD1023G0E-IF929,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Vỏ nhựa|kim loại
DS-2CD1023G0E-IFCó sẵn24 tháng
DS-2CD1123G0E-IF929,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Vỏ nhựa|kim loại
DS-2CD1123G0E-IFCó sẵn24 tháng
DS-2CD1323G0E-IF929,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Vỏ nhựa|kim loại
DS-2CD1323G0E-IFCó sẵn24 tháng
DS-2CD1023G0E-ID715,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD1023G0E-IDCó sẵn24 tháng
DS-2CD1123G0E-ID715,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Vỏ nhựa|kim loại
DS-2CD1123G0E-IDCó sẵn24 tháng
DS-2CD1323G0E-ID715,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Vỏ nhựa|kim loại
DS-2CD1323G0E-IDCó sẵn24 tháng
DS-2CD1023G0E-I(L)810,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD1023G0E-I(L)Có sẵn24 tháng
DS-2CD1123G0E-I(L)810,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD1123G0E-I-(L)Có sẵn24 tháng
DS-2CD1323G0E-I(L)810,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD1323G0E-I(L)Có sẵn24 tháng
DS-2CD1023G0E-I971,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD1023G0E-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD1123G0E-I971,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD1123G0E-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD1323G0E-I971,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
HIKVISION-DS-2CD1323G0E-ICó sẵn24 tháng
CAMERA IP DÒNG TÍCH HỢP MIC TRÊN CAMERAhide
DS-2CD1323G0-IU1,004,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ nhựa và kim loại
HIKVISION-DS-2CD1323G0-IUCó sẵn24 tháng
DS-2CD1023G0-IU1,004,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Tích hợp Micro
Vỏ nhựa và kim loại
HIKVISION-DS-2CD1023G0-IU-1Có sẵn24 tháng
CAMERA IP DÒNG 1- IPC H265+hide
DS-2CD1143G0E-I1,208,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD1143G0E-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD1043G0-I1,507,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD1043G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD1143G0-I1,507,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD1143G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD1343G0-I1,474,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
HIKVISION-DS-2CD1343G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD1043G0E-IF1,151,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Vỏ nhựa và kim loại
HIKVISION-DS-2CD1043G0E-IFCó sẵn24 tháng
DS-2CD1143G0E-IF1,151,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Vỏ nhựa và kim loại
HIKVISION-DS-2CD1143G0E-IFCó sẵn24 tháng
DS-2CD1343G0E-IF1,151,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Vỏ nhựa và kim loại
HIKVISION-DS-2CD1343G0E-IFĐặt hàng24 tháng
Camera WIFI CUBEhide
DS-2CD2421G0-IW1,180,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 2.8|4|6mm
Đàm thoại 2 chiều
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2CD2421G0-IWCó sẵn24 tháng
CAMERA IP COLORVU - CÓ MÀU 24/24hide
DS-2CD2027G1-L2,374,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0035 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Có màu 24/24
Vỏ  kim loại
HIKVISION-DS-2CD2027G1-LCó sẵn24 tháng
DS-2CD2047G1-L2,758,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0035 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Có màu 24/24
Vỏ  kim loại
HIKVISION-DS-2CD2047G1-LCó sẵn24 tháng
DS-2CD2327G3E-L2,341,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0035 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Có màu 24/24
Vỏ  kim loại
DS-2CD2327G3E-LĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2347G3E-L2,720,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0014 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Có màu 24/24
Vỏ  kim loại
DS-2CD2347G3E-LĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2T27G3E-L2,862,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0035 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Có màu 24/24
Vỏ  kim loại
DS-2CD2T27G3E-LĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2T47G3E-L3,246,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0014 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Có màu 24/24
Vỏ  kim loại
DS-2CD2T27G3E-LĐặt hàng24 tháng
CAMERA IP CHUẨN NÉN H.265+ ỐNG KÍNH GÓC SIÊU RỘNGhide
DS-2CD2345G0P-I2,896,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 1.68mm
Vỏ  kim loại
HIKVISION-DS-2CD2345G0P-IĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2T45G0P-I2,896,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 1.68mm
Vỏ  kim loại
HIKVISION-DS-2CD2T45G0P-ICó sẵn24 tháng
CAMERA IP WIFIhide
DS-2CD2021G1-IDW11,218,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Tích hơp Micro
Vỏ  kim loại
hikvision-ds-2cd2021g1-idw1Có sẵn24 tháng
DS-2CD2121G1-IDW11,279,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Tích hơp Micro
Vỏ  kim loại
hikvision-ds-2cd2121g1-idw1Có sẵn24 tháng
CAMERA CHUẨN NÉN H.265+hide
DS-2CD2T21G1-I1,355,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T21G1-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2T41G1-I1,573,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T41G1-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2021G1-I1,208,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD2021G1-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2021G1-IW1,279,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hợp WIFI
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD2021G1-IWCó sẵn24 tháng
DS-2CD2121G0-I 1,208,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD2121G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2121G0-IS1,336,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Kết nối Audio/AIarm IO
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD2121G0-ISCó sẵn24 tháng
DS-2CD2121G0-IW1,279,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hợp WIFI
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD2121G0-IWCó sẵn24 tháng
DS-2CD2121G0-IWS1,407,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hợp AUDIO+WIFI
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD2121G0-IWSCó sẵn24 tháng
DS-2CD2323G0-I1,725,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa|kim loại
HIKVISION-DS-2CD2323G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2323G0-IU1,777,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ nhựa|kim loại
HIKVISION-DS-2CD2323G0-IUCó sẵn24 tháng
DS-2CD2321G0-I/NF1,208,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa|kim loại
DS-2CD2321G0-I-NFCó sẵn24 tháng
DS-2CD2T21G0-I1,336,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD2T21G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2T21G0-IS1,464,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hợp AUDIO/AIarm IO
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD2T21G0-ISCó sẵn24 tháng
DS-2CD2023G0-I1,758,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2023G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2043G0-I1,886,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2043G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2063G0-I2,114,000Độ phân giải 6.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2063G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2123G0-I1,758,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2123G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2123G0-IU1,824,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2CD2123G0-IUCó sẵn24 tháng
DS-2CD2143G0-I1,886,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2143G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2143G0-IS2,047,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hợp cổng báo động,audio I/O
Vỏ kim loại
DS-2CD2143G0-ISCó sẵn24 tháng
DS-2CD2143G0-IU1,952,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.018 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2CD2143G0-IUCó sẵn24 tháng
DS-2CD2163G0-I2,047,000Độ phân giải 6.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
hikvision-ds-2cd2163g0-iCó sẵn24 tháng
DS-2CD2T23G0-I81,919,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T23G0-I8Có sẵn24 tháng
DS-2CD2T23G0-I51,824,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T23G0-I5Có sẵn24 tháng
DS-2CD2T43G0-I82,047,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T43G0-I8Có sẵn24 tháng
DS-2CD2T43G0-I51,952,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T43G0-I5Có sẵn24 tháng
DS-2CD2T83G0-I82,654,000Độ phân giải 8.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T83G0-I8Có sẵn24 tháng
DS-2CD2343G0-I1,853,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
camera-ip-4mp-chuan-nen-h-265-hikvision-ds-2cd2343g0-iCó sẵn24 tháng
DS-2CD2423G0-IW1,374,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 2.8|4|6mm
Cảm biến PIR
Hỗ trợ WIFI

Vỏ kim loại
DS-2CD2423G0-IWCó sẵn24 tháng
DS-2CD2443G0-IW1,663,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 2.8|4|6mm
Cảm biến PIR
Hỗ trợ WIFI

Vỏ kim loại
DS-2CD2443G0-IW-1 - HIKCó sẵn24 tháng
DS-2CD2463G0-IW1,791,000Độ phân giải 6.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 2.8|4|6mm
Cảm biến PIR
Hỗ trợ WIFI

Vỏ kim loại
DS-2CD2463G0-IWCó sẵn24 tháng
DS-2CD2523G0-IWS2,175,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 2.8|4|6mm
Kết nối Audio/Alarm IO
Hỗ trợ WIFI

Vỏ kim loại
DS-2CD2523G0-IWSCó sẵn24 tháng
DS-2CD2523G0-I1,919,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2523G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2523G0-IS2,047,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 2.8|4|6mm
Kết nối Audio Alarm IO
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2CD2523G0-ISCó sẵn24 tháng
DS-2CD2623G0-IZS4,038,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 2.8~12mm
Kết nối Audio Alarm IO
Zoom qua phân mềm

Vỏ kim loại
DS-2CD2623G0-IZS-1 - HIK (1)Có sẵn24 tháng
DS-2CD2643G0-IZS4,412,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 2.8~12mm
Kết nối Audio Alarm IO
Zoom qua phân mềm

Vỏ kim loại
DS-2CD2643G0-IZSĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2623G1-IZ3,517,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 2.8~12mm
Zoom qua phân mềm
Vỏ kim loại
camera-ip-2mp-hikvision-ds-2cd2623g1-izCó hàng24 tháng
DS-2CD2623G1-IZS3,645,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 2.8~12mm
Kết nối Audio Alarm IO
Zoom qua phân mềm
Vỏ kim loại
camera-ip-2mp-hikvision-ds-2cd2623g1-izsCó hàng24 tháng
DS-2CD2643G1-IZ3,744,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 2.8~12mm
Zoom qua phân mềm
Vỏ kim loại
camera-ip-4mp-hikvision-ds-2cd2643g1-izĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2643G1-IZS3,901,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 2.8~12mm
Kết nối Audio Alarm IO
Zoom qua phân mềm
Vỏ kim loại
camera-ip-4mp-hikvision-ds-2cd2643g1-izsĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2723G0-IZS4,038,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8~12mm
Kết nối Audio Alarm IO
Zoom qua phân mềm
Vỏ kim loại
DS-2CD2723G0-IZSCó hàng24 tháng
DS-2CD2743G0-IZS4,412,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8~12mm
Kết nối Audio Alarm IO
Zoom qua phân mềm
Vỏ kim loại
DS-2CD2723G0-IZSCó sẵn24 tháng
DS-2CD2723G1-IZ3,517,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8~12mm
Zoom qua phân mềm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2CD2723G1-IZCó sẵn24 tháng
DS-2CD2723G1-IZS3,645,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8~12mm
Kết nối Audio Alarm IO
Zoom qua phân mềm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2CD2723G1-IZSCó sẵn24 tháng
DS-2CD2743G1-IZS3,901,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8~12mm
Kết nối Audio Alarm IO
Zoom qua phân mềm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2CD2743G1-IZSCó sẵn24 tháng
CAMERA EasyIP 3.0 (SIÊU NHẠY SÁNG VÀ TỐC ĐỘ KHUNG HÌNH CAO)hide
DS-2CD2125FHWD-I2,521,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Công nghệ Darkfighter
Tốc độ khung hình cao
Vỏ kim loại
DS-2CD2125FHWD-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2125FWD-I2,284,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Công nghệ Darkfighter
Vỏ kim loại
DS-2CD2125FWD-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2025FWD-I2,246,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Công nghệ Darkfighter
Vỏ kim loại
DS-2CD2025FWD-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2025FHWD-I2,441,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Công nghệ Darkfighter
Tốc độ khung hình cao
Vỏ kim loại
DS-2CD2025FHWD-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2725FWD-IZS4,649,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Công nghệ Darkfighter
Hỗ trợ Audio Alarm
Vỏ kim loại
DS-2CD2725FWD-IZSĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2135FWD-I2,441,000Độ phân giải 3.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Công nghệ Darkfighter
Vỏ kim loại
DS-2CD2135FWD-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2035FWD-I2,365,000Độ phân giải 3.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Công nghệ Darkfighter
Vỏ kim loại
DS-2CD2035FWD-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2155FWD-I2,877,000Độ phân giải 5.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Công nghệ Darkfighter
Vỏ kim loại
DS-2CD2155FWD-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2055FWD-I2,758,000Độ phân giải 5.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6|8|12mm
Công nghệ Darkfighter
Vỏ kim loại
DS-2CD2055FWD-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2T25FWD-I82,678,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.8|4|6mm
Công nghệ Darkfighter
Vỏ kim loại
DS-2CD2T25FWD-I8Có sẵn24 tháng
DS-2CD2T25FHWD-I82,990,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.8|4|6mm
Công nghệ Darkfighter
Tốc độ khung hình cao

Vỏ kim loại
DS-2CD2T25FHWD-I8 - HIK (1)Có sẵn24 tháng
DS-2CD2T85FWD-I84,294,000Độ phân giải 8.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.8|4|6mm
Công nghệ Darkfighter
Vỏ kim loại
DS-2CD2T85FWD-I8Có sẵn24 tháng
DS-2CD2455FWD-IW2,602,000Độ phân giải 5.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ Wifi
Vỏ kim loại
DS-2CD2455FWD-IWCó sẵn24 tháng
DS-2CD2955FWD-IW6,214,000Độ phân giải 5.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 8m
Ống kính 1.05mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2955FWD-ICó sẵn24 tháng
CAMERA IP PRO SERIES 2.0hide
DS-2CD2F22FWD-IWS2,640,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.264+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 2.8|4|6mm
Kết nối Wifi
Kết nối Audio Alarm IO

Vỏ kim loại
DS-2CD2F22FWD-IWSCó sẵn24 tháng
DS-2CD2F42FWD-IWS2,782,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.264+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 2.8|4|6mm
Kết nối Wifi
Kết nối Audio Alarm IO

Vỏ kim loại
DS-2CD2F42FWD-IWSCó sẵn24 tháng
CAMERA IP DOME ỐNG KÍNH THAY ĐỔI TIÊU CỰhide
DS-2CD2721G0-I2,535,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8-12mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2721G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2721G0-IZ2,943,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8-12mm
Zoon qua phần mềm
Vỏ kim loại
DS-2CD2721G0-IZCó sẵn24 tháng
DS-2CD2721G0-IZS3,114,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8-12mm
Hỗ trợ Audio Alarm
Zoon qua phần mềm
Vỏ kim loại
DS-2CD2721G0-IZSCó sẵn24 tháng
DS-2CD2720F-I2,403,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.264
Độ nhạy sáng 0.05 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8-12mm
Vỏ kim loại
HIKVISION DS-2CD2720F-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2720F-IS2,796,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.264
Độ nhạy sáng 0.05 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8-12mm
Hỗ trợ Audio Alarm
Vỏ kim loại
HIKVISION DS-2CD2720F-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2742FWD-IZS4,398,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.264+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8-12mm
Hỗ trợ Audio Alarm
Zoon qua phần mềm

Vỏ kim loại
DS-2CD2742FWD-IZSCó sẵn24 tháng
CAMERA IP TRỤ ỐNG KÍNH THAY ĐỔI TIÊU CỰhide
DS-2CD2621G0-I2,497,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8-12mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2742FWD-IZSCó sẵn24 tháng
DS-2CD2621G0-IZ2,910,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8-12mm
Zoon qua phần mềm
Vỏ kim loại
DS-2CD2621G0-IZCó sẵn24 tháng
DS-2CD2621G0-IZS3,047,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8-12mm
Hỗ trợ Audio Alarm
Zoon qua phần mềm
Vỏ kim loại
DS-2CD2621G0-IZSCó sẵn24 tháng
CAMERA ĐẶC BIỆThide
DS-2CD2D11G0-D/NF1,749,000Độ phân giải 1.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.025 Lux
Ống kính 3.7mm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2CD2D11G0-D-NFCó sẵn24 tháng
CAMERA IP - SERIES 2XX6 - TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠOhide
DS-2CD2T46G1-2ILiên hệĐộ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265
Độ nhạy sáng 0.007 Lux
Tầm xa hồng ngoại 50m
Ống kính 2.8|4|6|8|12mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T46G1-2ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2T46G1-4I/SLLiên hệĐộ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265
Độ nhạy sáng 0.007 Lux
Tầm xa hồng ngoại 80m
Ống kính 2.8|4|6|8|12mm
Vỏ kim loại
hikvision-ds-2cd2t46g1-4i-slCó sẵn24 tháng
DS-2CD2026G2-IU/SL2,156,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 40m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hơp Micro và loa báo động
Vỏ kim loại
DS-2CD2026G2-IU-SLĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2046G2-IU/SL2,284,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Tầm xa hồng ngoại 40m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hơp Micro và loa báo động
Vỏ kim loại
DS-2CD2046G2-IU-SLĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2326G2-ISU/SL2,156,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hơp Micro và loa báo động
Vỏ kim loại
DS-2CD2326G2-ISU-SLĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2346G2-ISU/SL2,284,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Tầm xa hồng ngoại 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hơp Micro và loa báo động
Vỏ kim loại
DS-2CD2346G2-ISU-SLĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2386G2-ISU/SL3,066,000Độ phân giải 8.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Tầm xa hồng ngoại 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hơp Micro và loa báo động
Vỏ kim loại
DS-2CD2386G2-ISU-SLĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2626G2-IZSU/SL4,337,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 60m
Ống kính 2.8-12mm
Tích hơp Micro và loa báo động
Vỏ kim loại
DS-2CD2626G2-IZSU-SLĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2646G2-IZSU/SL4,664,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 60m
Ống kính 2.8-12mm
Tích hơp Micro và loa báo động
Zoon qua phần mềm

Vỏ kim loại
DS-2CD2646G2-IZSU-SLĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2686G2-IZSU/SL5,612,000Độ phân giải 8.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Tầm xa hồng ngoại 60m
Ống kính 2.8-12mm
Tích hơp Micro và loa báo động
Zoon qua phần mềm

Vỏ kim loại
DS-2CD2686G2-IZSU-SLCó sẵn24 tháng
DS-2CD2T26G2-2I2,118,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 60m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T26G2-2IĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2T26G2-4I2,218,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 80m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T26G2-4IĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2T26G2-ISU/SL2,346,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 60m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hợp Micro và loa báo động
Vỏ kim loại
DS-2CD2T26G2-ISU-SLĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2T46G2-2I2,251,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Tầm xa hồng ngoại 60m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T46G2-2ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2T46G2-4I2,346,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Tầm xa hồng ngoại 80m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T46G2-4ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2T46G2-ISU/SL2,479,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Tầm xa hồng ngoại 60m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro và loa báo động
Vỏ kim loại
DS-2CD2T46G2-ISU-SLĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2T86G2-4I3,327,000Độ phân giải 8.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.014 Lux
Tầm xa hồng ngoại 80m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T86G2-4IĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2T86G2-ISU/SL3,559,000Độ phân giải 8.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Tầm xa hồng ngoại 60m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hợp Micro và loa báo động
Vỏ kim loại
DS-2CD2T86G2-ISU-SLCó sẵn24 tháng
CAMERA IP THÂN TRỤ HỒNG NGOẠI 6MPhide
DS-2CD2T63G0-I52,242,000Độ phân giải 6.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Tầm xa hồng ngoại 50m
Ống kính 2.8|4|6|8mm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2CD2T63G0-I5Đặt hàng24 tháng
DS-2CD2T63G0-I82,336,000Độ phân giải 6.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Tầm xa hồng ngoại 80m
Ống kính 2.8|4|6|8mm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2CD2T63G0-I5Có sẵn24 tháng
CAMERA IP THÂN TRỤ NHẬN DẠNG BIỂN SỐhide
DS-2CD7A26G0/P-IZS(2.8-12mm)13,964,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 50m
Ống kính 2.8-12mm
Nhận diện biển số
Vỏ kim loại
DS-2CD7A26G0-P-IZS(2.8-12mm)Có sẵn24 tháng
DS-2CD7A26G0/P-IZS (8-32mm)15,239,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 100m
Ống kính 8-32mm
Nhận diện biển số
Vỏ kim loại
DS-2CD7A26G0-P-IZS-(8-32mm)Đặt hàng24 tháng
CAMERA IP SPEED DOME - PTZ (Pan/Tilt/Zoom)hide
DS-2DE2A404IW-DE3/W3,351,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 20m
Tích hợp Micro
Hỗ trợ Wifi
Vỏ kim loại
HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3-WCó sẵn24 tháng
DS-2DE2C400IW-DE/W1,957,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 30m
Ống kính 2.8|4mm
Tích hợp Micro
Đàm thoại 2 chiều
Hỗ trợ Wifi
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2DE2C400IW-DE-WCó sẵn24 tháng
DS-2DE3A404IW-DE/W4,503,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 50m
Ống kính 2.8-12mm
Tích hợp Micro
Đàm thoại 2 chiều
Hỗ trợ Wifi
Vỏ kim loại
DS-2DE3A404IW-DE-WCó sẵn24 tháng
DS-2DE3A404IW-DE4,320,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 50m
Ống kính 2.8-12mm
Tích hợp Micro
Đàm thoại 2 chiều
Vỏ kim loại
DS-2DE3A404IW-DECó sẵn24 tháng
DS-2DE2A404IW-DE33,351,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 20m
Ống kính 2.8-12mm
Vỏ kim loại
DS-2DE2A404IW-DE3Có sẵn24 tháng
DS-2DE2A204IW-DE33,071,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 20m
Ống kính 2.8-12mm
Vỏ kim loại
hikvision-DS-2DE2A204IW-DE3Có sẵn24 tháng
DS-2DE1A200W-DE32,502,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 20m
Ống kính 2.8|4mm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2DE1A200W-DE3Có sẵn24 tháng
DS-2DE3304W-DE4,853,000Độ phân giải 3.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.05 Lux
Tầm xa hồng ngoại 20m
Ống kính 2.8-12mm
Vỏ kim loại
DS-2DE3304W-DE-1Đặt hàng24 tháng
DS-2DE4215W-DE35,550,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 20m
Ống kính 5-75mm
Vỏ kim loại
DS-2DE4215W-DE3Có sẵn24 tháng
DS-2DE4215IW-DE5,901,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 100m
Ống kính 5-75mm
Vỏ kim loại
DS-2DE4215IW-DE-1 1Có sẵn24 tháng
DS-2DE4225IW-DE7,580,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 100m
Ống kính 4.8-120mm
Vỏ kim loại
DS-2DE4225IW-DECó sẵn24 tháng
DS-2DE4A225IW-DE8,342,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 100m
Ống kính 4.8-120mm
Vỏ kim loại
DS-2DE4A225IW-DE-1Có sẵn24 tháng
DS-2DE5225IW-AE8,660,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 150m
Ống kính 4.8-120mm
Vỏ kim loại
DS-2DE5225IW-AE-1Có sẵn24 tháng
DS-2DE7232IW-AE13,234,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 150m
Ống kính 4.8-153mm
Vỏ kim loại
DS-2DE7232IW-AECó sẵn24 tháng
DS-2DE7225IW-AE10,437,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 150m
Ống kính 4.8-120mm
Vỏ kim loại
DS-2DE7225IW-AECó sẵn24 tháng
DS-2DE5432IW-AE12,883,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 150m
Ống kính 4.8-153mm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2DE5432IW-AE-BCó sẵn24 tháng
DS-2DE5232IW-AE11,485,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 150m
Ống kính 4.8-153mm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2DE5232IW-AE-BCó sẵn24 tháng
DS-2DE4225W-DE36,948,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 150m
Ống kính 4.8-120mm
Vỏ kim loại
DS-2DE4225W-DE3Có sẵn24 tháng
DS-2DE5425IW-AE10,437,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 150m
Ống kính 4.8-120mm
Vỏ kim loại
DS-2DE5425IW-AE-BCó sẵn24 tháng
DS-2DE4425IW-DE8,693,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 100m
Ống kính 4.8-120mm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2DE4425IW-DE-DCó sẵn24 tháng
DS-2DE4415IW-DE7,294,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 100m
Ống kính 5-75mm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2DE4415IW-DE-DCó sẵn24 tháng
DS-2DE4A425IW-DE9,740,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 50m
Ống kính 4.8-120mm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2DE4A425IW-DEĐặt hàng24 tháng
DS-2DE4A404IW-DE(8-32mm)10,437,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 50m
Ống kính 8-32mm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2DE4A404IW-DEĐặt hàng24 tháng
DS-2DE4A404IW-DE(2.8-12mm)10,091,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 50m
Ống kính 2.8-12mm
Vỏ kim loại
DS-2DE4A404IW-DE(2.8-12mm)Đặt hàng24 tháng
DS-2DE2204IW-DE33,455,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.05 Lux
Tầm xa hồng ngoại 20m
Ống kính 2.8-12mm
Vỏ kim loại
DS-2DE2204IW-DE3Đặt hàng24 tháng
DS-2DE2204IW-DE3/W3,630,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.05 Lux
Tầm xa hồng ngoại 20m
Ống kính 2.8-12mm
Hỗ trợ Wifi
Vỏ kim loại
Hikvision-DS-2DE2204IW-DE3-WĐặt hàng24 tháng
DS-2DE2202I-DE3Liên hệĐộ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.264
Độ nhạy sáng 0.05 Lux
Tầm xa hồng ngoại 20m
Ống kính 2.8-12mm
Vỏ kim loại
DS-2DE2202I-DE3Có sẵn24 tháng
DS-2DF8836IX-AELWLiên hệĐộ phân giải 8.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 200m
Ống kính 7.5-270mm
Vỏ kim loại
DS-2DF8836IX-AELWCó sẵn24 tháng
CAMERA NHẬN DIỆN BIỂN SỐhide
DS-2CD7026G0/EP-IH (3.8-16mm)15,357,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 80m
Ống kính 3.8-16mm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2CD7026G0-EP-IHĐặt hàng24 tháng
DS-2CD7026G0/EP-IH (11-40mm)17,476,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 120m
Ống kính 11-40mm
Vỏ kim loại
DS-2CD7026G0-EP-IH (11-40mm)Đặt hàng24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH IP - NVR Full HD DÒNG 71xxhide
DS-7104NI-Q1924,000Đầu ghi hình IP 4 kênh 
Độ phân giải 4.0MP
Băng thông 40MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ nhựa
DS-7104NI-Q1Có sẵn24 tháng
DS-7104NI-Q1/4P1,663,000Đầu ghi hình IP 4 kênh 
Độ phân giải 4.0MP
Băng thông 40MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ 4 cổng PoE
Vỏ nhựa
DS-7104NI-Q1-4PCó sẵn24 tháng
DS-7108NI-Q11,142,000Đầu ghi hình IP 8 kênh 
Độ phân giải 4.0MP
Băng thông 60MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ nhựa
DS-7108NI-Q1Có sẵn24 tháng
DS-7108NI-Q1/8P2,256,000Đầu ghi hình IP 8 kênh 
Độ phân giải 4.0MP
Băng thông 60MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ 8 cổng PoE
Vỏ nhựa
DS-7108NI-Q1-8PĐặt hàng24 tháng
DS-7104NI-Q1/M995,000Đầu ghi hình IP 4 kênh 
Độ phân giải 4.0MP
Băng thông 40MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
DS-7104NI-Q1-M (1)Có sẵn24 tháng
DS-7104NI-Q1/4P/M1,734,000Đầu ghi hình IP 4 kênh 
Độ phân giải 4.0MP
Băng thông 40MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ 4 cổng PoE
Vỏ kim loại
DS-7104NI-Q1-4P-MĐặt hàng24 tháng
DS-7108NI-Q1/M1,222,000Đầu ghi hình IP 8 kênh 
Độ phân giải 4.0MP
Băng thông 60MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
DS-7108NI-Q1-MCó sẵn24 tháng
DS-7108NI-Q1/8P/M2,327,000Đầu ghi hình IP 8 kênh 
Độ phân giải 4.0MP
Băng thông 60MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ 8 cổng PoE
Vỏ kim loại
DS-7108NI-Q1-8P-MCó sẵn24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH IP - NVR 4K DÒNG 76xxhide
DS-7604NI-K1(B)1,507,000Đầu ghi hình IP 4 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 40MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
DS-7604NI-K1-BCó sẵn24 tháng
DS-7604NI-K1/4P(B)2,260,000Đầu ghi hình IP 4 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 40MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ 4 cổng PoE
Vỏ kim loại
DS-7604NI-K1-4P-BĐặt hàng24 tháng
DS-7608NI-K1(B)1,660,000Đầu ghi hình IP 8 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 80MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
DS-7608NI-K1-BCó sẵn24 tháng
DS-7608NI-K1/8P(B)3,014,000Đầu ghi hình IP 8 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 80MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ 8 cổng PoE
Vỏ kim loại
DS-7608NI-K1-8P-BCó sẵn24 tháng
DS-7616NI-K1(B)1,924,000Đầu ghi hình IP 16 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 160MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
DS-7616NI-K1-BCó sẵn24 tháng
DS-7608NI-K22,412,000Đầu ghi hình IP 8 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 80MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
dau-ghi-hinh-ip-hikvision-ds-7608ni-k2Có sẵn24 tháng
DS-7608NI-K2/8P3,995,000Đầu ghi hình IP 8 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 80MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ 8 cổng PoE
Vỏ kim loại
DS-7608NI-K2-8PCó sẵn24 tháng
DS-7616NI-K22,749,000Đầu ghi hình IP 16 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 160MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
DS-7616NI-K2Có sẵn24 tháng
DS-7616NI-K2/16P5,465,000Đầu ghi hình IP 16 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 160MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ 16 cổng PoE
Vỏ kim loại
DS-7616NI-K2-16PCó sẵn24 tháng
DS-7632NI-K24,484,000Đầu ghi hình IP 32 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 256MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
DS-7632NI-K2Có sẵn24 tháng
DS-7632NI-K2/16P7,309,000Đầu ghi hình IP 32 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 256MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ 16 cổng PoE
Vỏ kim loại
DS-7632NI-K2-16PCó sẵn24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K DÒNG 86XXhide
DS-8616NI-K811,266,000Đầu ghi hình IP 16 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 160MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 8 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-8616NI-K8Có sẵn24 tháng
DS-8632NI-K813,153,000Đầu ghi hình IP 32 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 256MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 8 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
HIKVISION DS-8632NI-K8Có sẵn24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K DÒNG 77XXhide
DS-7716NI-K45,503,000Đầu ghi hình IP 16 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 160MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
dau-ghi-hinh-ip-4k-hikvision-ds-7716ni-k4-2Có sẵn24 tháng
DS-7732NI-K47,081,000Đầu ghi hình IP 32 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 256MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
DS-7732NI-K4Có sẵn24 tháng
DS-7732NI-K4/16P9,873,000Đầu ghi hình IP 32 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 256MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ 16 cổng PoE
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-7732NI-K4-16PĐặt hàng24 tháng
DS-7716NI-I4(B)7,877,000Đầu ghi hình IP 16 kênh 
Độ phân giải 12.0MP
Băng thông 160MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 8TB
Vỏ kim loại
DS-7716NI-I4Có sẵn24 tháng
DS-7732NI-I4(B)9,006,000Đầu ghi hình IP 32 kênh 
Độ phân giải 12.0MP
Băng thông 256MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 8TB
Vỏ kim loại
dau-ghi-hinh-ip-hikvision-ds-7732ni-i4-32-kenh-2Có sẵn24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH IP 3.0 Ultral series - NVR 4K DÒNG 96xxhide
DS-9632NI-I820,993,000Đầu ghi hình IP 32 kênh 
Độ phân giải 12.0MP
Băng thông 320MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 8 ổ cứng tối đa 10TB
Vỏ kim loại
DS-9632NI-I8Có sẵn24 tháng
DS-9664NI-I828,146,000Đầu ghi hình IP 64 kênh 
Độ phân giải 12.0MP
Băng thông 320MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 8 ổ cứng tối đa 10TB
Vỏ kim loại
DS-9664NI-I8Có sẵn24 tháng
DS-9632NI-I1628,146,000Đầu ghi hình IP 32 kênh 
Độ phân giải 12.0MP
Băng thông 320MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 16 ổ cứng tối đa 10TB
Vỏ kim loại
DS-9632NI-I16Có sẵn24 tháng
DS-9664NI-I1644,556,000Đầu ghi hình IP 64 kênh 
Độ phân giải 12.0MP
Băng thông 320MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 16 ổ cứng tối đa 10TB
Vỏ kim loại
DS-9664NI-I16Có sẵn24 tháng
DS-96128NI-I1661,387,000Đầu ghi hình IP 128 kênh 
Độ phân giải 12.0MP
Băng thông 576MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 16 ổ cứng tối đa 10TB
Vỏ kim loại
DS-96128NI-I16Đặt hàng24 tháng
DS-96256NI-I1689,050,000Đầu ghi hình IP 256 kênh 
Độ phân giải 12.0MP
Băng thông 768MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 16 ổ cứng tối đa 10TB
Vỏ kim loại
DS-96256NI-I16Đặt hàng24 tháng