MÃ HÀNGĐL Cấp 0THÔNG SỐ KỸ THUẬTHÌNH ẢNHTÌNH TRẠNGBẢO HÀNH
CAMERA HD-TVI 2.0MP THÔNG DỤNGhide
DS-2CE56C0T-IR251,000Độ phân giải 1.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 3.6mm
Vỏ kim loại
DS-2CE56C0T-IRCó sẵn24 tháng
DS-2CE16B2-IPF328,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.02 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa
DS-2CE16B2-IPFCó sẵn24 tháng
DS-2CE56B2-IPF328,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.02 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa
DS-2CE56B2-IPFCó sẵn24 tháng
DS-2CE56D0T-IRP369,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa
DS-2CE56D0T-IRPCó sẵn24 tháng
DS-2CE56D0T-IR406,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CE56D0T-IRCó sẵn24 tháng
DS-2CE16D0T-IRP406,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa
DS-2CE16D0T-IRPCó sẵn24 tháng
DS-2CE16D0T-IR438,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CE16D0T-IRCó sẵn24 tháng
DS-2CE56D0T-IT3600,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 3.6|6|8mm
Vỏ nhựa
DS-2CE56D0T-IT3Có sẵn24 tháng
DS-2CE16D0T-IT3628,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 3.6|6|8mm
Vỏ nhựa
DS-2CE16D0T-IT3Có sẵn24 tháng
DS-2CE16D0T-IT5680,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 3.6|6|8mm
Vỏ nhựa
DS-2CE16D0T-IT5Có sẵn24 tháng
DS-2CE16D0T-ITF475,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 25m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CE16D0T-ITFSCó sẵn24 tháng
DS-2CE17D0T-IT5711,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CE16D0T-ITFSCó sẵn24 tháng
CAMERA HD-TVI 2.0MP STARLIGHT 0.005 LUXhide
DS-2CE16D3T-ITP540,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ nhựa
DS-2CE16D3T-ITPCó sẵn24 tháng
DS-2CE16D3T-IT583,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ kim loại
DS-2CE16D3T-ITCó sẵn24 tháng
DS-2CE76D3T-ITP(F)492,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ nhựa
DS-2CE76D3T-ITP(F)Có sẵn24 tháng
DS-2CE16D3T-I3P521,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ nhựa
DS-2CE16D3T-I3PCó sẵn24 tháng
DS-2CE76D3T-ITM568,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ kim loại
DS-2CE76D3T-ITMCó sẵn24 tháng
DS-2CE16D3T-IT3693,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE16D3T-IT3Có sẵn24 tháng
DS-2CE78D3T-IT3F644,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE78D3T-IT3FCó sẵn24 tháng
DS-2CE19D3T-IT3ZF997,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 70m
Ống kính 2.7mm~13.5mm
Công nghệ Starlight
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE19D3T-IT3ZFCó sẵn24 tháng
DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF1,030,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 70m
Ống kính 2.7mm~13.5mm
Công nghệ Starlight
Vỏ kim loại
DS-2CE5AD3T-VPIT3ZFCó sẵn24 tháng
CAMERA HD-TVI 2.0MP - TÍCH HỢP MIChide
DS-2CE17D0T-IT3FS683,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Mặt trước kim loại, thân nhựa
DS-2CE17D0T-IT3FSCó sẵn24 tháng
DS-2CE76D0T-ITMFS549,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ kim loại
DS-2CE76D0T-ITMFSCó sẵn24 tháng
DS-2CE76D0T-ITPFS494,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ kim loại
DS-2CE76D0T-ITPFSCó sẵn24 tháng
DS-2CE16D0T-ITFS559,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ kim loại
DS-2CE16D0T-ITFSCó sẵn24 tháng
CAMERA HD-TVI 2.0MP - STARLIGHT 0.003 LUXhide
DS-2CE56D8T-IT3F947,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE56D8T-IT3FCó sẵn24 tháng
DS-2CE56D8T-IT3E1,016,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Hồng ngoại tầm xa 60m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE56D8T-IT3ECó sẵn24 tháng
CAMERA HD TVI 2.0MP - CẤP NGUỒN QUA CÁP ĐỒNG TRỤC - STARLIGHT 0.003 LUXhide
DS-2CE16D0T-IRE683,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 3.6|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CE16D0T-IRECó sẵn24 tháng
DS-2CE56D0T-VFIR3E873,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8mm~12mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE56D0T-VFIR3ECó sẵn24 tháng
CAMERA HD-TVI 2.0MP-5.0MP - TÍCH HỢP CẢM BIẾN PHÁT HIỆN CHUYỂN ĐỘNG PIRhide
DS-2CE11D0T-PIRL549,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6mm
Cảm biến chuyển động PIRL
Vỏ kim loại
DS-2CE11D0T-PIRLCó sẵn24 tháng
DS-2CE71D0T-PIRL549,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6mm
Cảm biến chuyển động PIRL
Vỏ kim loại
DS-2CE71D0T-PIRLCó sẵn24 tháng
DS-2CE12D0T-PIRL693,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6mm
Cảm biến chuyển động PIRL
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE12D0T-PIRLCó sẵn24 tháng
DS-2CE38D8T-PIR771,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6mm
Cảm biến chuyển động PIRL
Vỏ nhựa
DS-2CE38D8T-PIRCó sẵn24 tháng
DS-2CE11D8T-PIRL830,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6mm
Cảm biến chuyển động PIRL
Vỏ kim loại
DS-2CE11D8T-PIRLCó sẵn24 tháng
DS-2CE71D8T-PIRL808,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6mm
Cảm biến chuyển động PIRL
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE71D8T-PIRLCó sẵn24 tháng
DS-2CE12D8T-PIRL942,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6mm
Cảm biến chuyển động PIRL
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE12D8T-PIRLCó sẵn24 tháng
DS-2CE11H0T-PIRL748,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6mm
Cảm biến chuyển động PIRL
Vỏ kim loại
DS-2CE11H0T-PIRLCó sẵn24 tháng
DS-2CE71H0T-PIRL665,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6mm
Cảm biến chuyển động PIRL
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE71H0T-PIRLCó sẵn24 tháng
DS-2CE12H0T-PIRL808,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6mm
Cảm biến chuyển động PIRL
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE12H0T-PIRLCó sẵn24 tháng
CAMERA HD-TVI COLORVU 5.0MPhide
DS-2CE10KF0T-FS822,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.001 Lux
Ánh sáng trắng 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24
Tích hợp Micro

Vỏ kim loại
hikvision-ds-2ce10kf0t-fsCó sẵn24 tháng
DS-2CE12KF0T-FS997,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.001 Lux
Led ánh sáng trắng 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24
Tích hợp Micro

Vỏ kim loại
hikvision-ds-2ce12kf0t-fsCó sẵn24 tháng
DS-2CE70KF0T-MFS822,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.001 Lux
Led ánh sáng trắng 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24
Tích hợp Micro

Vỏ kim loại
hikvision-ds-2ce70kf0t-mfsCó sẵn24 tháng
DS-2CE72KF0T-FS928,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.001 Lux
Led ánh sáng trắng 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24
Tích hợp Micro

Vỏ kim loại
hikvision-ds-2ce72kf0t-fsCó sẵn24 tháng
CAMERA HD-TVI 2.0MP COLORVU - CÓ MÀU 24/24hide
DS-2CE10DF0T-F577,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.001 Lux
Led trợ sáng 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24
Vỏ kim loại
DS-2CE10DF0T-FCó sẵn24 tháng
DS-2CE12DF0T-F743,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.001 Lux
Led trợ sáng 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24
Vỏ kim loại
DS-2CE12DF0T-FCó sẵn24 tháng
DS-2CE70DF0T-MF577,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.001 Lux
Led trợ sáng 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24
Vỏ kim loại
DS-2CE70DF0T-MFCó sẵn24 tháng
DS-2CE72DF0T-F693,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.001 Lux
Led trợ sáng 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24
Vỏ kim loại
DS-2CE72DF0T-FCó sẵn24 tháng
DS-2CE10DFT-F1,034,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24
Vỏ kim loại
DS-2CE10DFT-FCó sẵn24 tháng
DS-2CE72DFT-F1,071,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE72DFT-FCó sẵn24 tháng
DS-2CE12DFT-F1,178,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24
Vỏ nhựa và kim loại
camera-hdtvi-colorfull-2mp-hikvision-ds-2ce12dft-fCó sẵn24 tháng
DS-2CE12DF3T-F937,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE12DF3T-FCó sẵn24 tháng
DS-2CE12DF3T-FS1,011,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Có màu 24/24
Vỏ kim loại
DS-2CE12DF3T-FSCó sẵn24 tháng
DS-2CE72DF3T-F887,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE72DF3T-FCó sẵn24 tháng
DS-2CE72DF3T-FS956,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Có màu 24/24
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE72DF3T-FSCó sẵn24 tháng
DS-2CE10DF3T-F826,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24
Vỏ kim loại
DS-2CE10DF3T-FCó sẵn24 tháng
DS-2CE10DF3T-FS900,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Có màu 24/24
Vỏ kim loại
DS-2CE10DF3T-FSCó sẵn24 tháng
DS-2CE10DF3T-PF776,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm

Có màu 24/24
Vỏ nhựa
DS-2CE10DF3T-PFCó sẵn24 tháng
DS-2CE70DF3T-PF734,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24
Vỏ nhựa
DS-2CE70DF3T-PFCó sẵn24 tháng
DS-2CE70DF3T-PFS808,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Có màu 24/24
Vỏ nhựa
DS-2CE70DF3T-PFSCó sẵn24 tháng
DS-2CE70DF3T-MF808,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Có màu 24/24

Vỏ kim loại
DS-2CE70DF3T-MFCó sẵn24 tháng
CAMERA HD-TVI 2.0MP COLORVU TÍCH HỢP CÒI, ĐÈN BÁO ĐỘNGhide
DS-2CE12DFT-PIRXOF1,538,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 3.6|6mm
Tích hợp còi, đèn báo động
Có màu 24/24
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE12DFT-PIRXOF Có sẵn24 tháng
DS-2CE72DFT-PIRXOF1,418,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 3.6|6mm
Tích hợp còi, đèn báo động
Có màu 24/24
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE72DFT-PIRXOF Có sẵn24 tháng
CAMERA HD-TVI 3.0MPhide
DS-2CE16F1T-IT480,000Độ phân giải 3.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CE16F1T-IT-Có sẵn24 tháng
DS-2CE16F1T-ITP460,000Độ phân giải 3.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa
DS-2CE16F1T-ITPCó sẵn24 tháng
DS-2CE56F1T-ITM460,000Độ phân giải 3.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ kim loại
camera-turbo-hd-hikvision-ds-2ce56f1t-itm-2Có sẵn24 tháng
CAMERA HD TVI 5.0MP GIÁM SÁT SIÊU SIÊU NHẠY SÁNG - CÓ MÀU 24/24hide
DS-2CE12HFT-F1,427,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 3.6|6mm
Có màu 24/24

Vỏ kim loại
DS-2CE12HFT-FCó sẵn24 tháng
CAMERA HD-TVI 5MP - TÍCH HỢP MIC TRUYỀN ÂM THANH TRÊN CÁP ĐỒNG TRỤChide
DS-2CE17H0T-IT3F850,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Led ánh sáng trắng  tầm xa 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
 Mặt trước kim loại, thân nhựa
DS-2CE17H0T-IT3FCó sẵn24 tháng
DS-2CE17H0T-IT5F887,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Led ánh sáng trắng  tầm xa 80m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
 Mặt trước kim loại, thân nhựa
DS-2CE17H0T-IT5FCó sẵn24 tháng
DS-2CE17H0T-IT3FS850,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
 Mặt trước kim loại, thân nhựa
DS-2CE17H0T-IT3FSCó sẵn24 tháng
DS-2CE16H0T-ITFS660,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ kim loại
DS-2CE16H0T-ITFSCó sẵn24 tháng
DS-2CE16H0T-ITPFS614,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ nhựa
DS-2CE16H0T-ITPFSCó sẵn24 tháng
DS-2CE76H0T-ITMFS614,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ kim loại
DS-2CE76H0T-ITMFSCó sẵn24 tháng
DS-2CE76H0T-ITPFS606,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ nhựa
DS-2CE76H0T-ITPFSCó sẵn24 tháng
DS-2CE78H0T-IT3FS826,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE78H0T-IT3FSCó sẵn24 tháng
CAMERA HD-TVI 5.0MP THÔNG THƯỜNGhide
DS-2CE16H0T-ITPF577,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa
DS-2CE16H0T-ITPFCó sẵn24 tháng
DS-2CE16H0T-IT(F)614,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa
DS-2CE16H0T-IT(F)Có sẵn24 tháng
DS-2CE56H0T-ITP(F)540,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa
DS-2CE56H0T-ITP(F)Có sẵn24 tháng
DS-2CE56H0T-ITM(F)614,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CE56H0T-ITM(F)Có sẵn24 tháng
DS-2CE16H0T-IT3F734,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE16H0T-IT3FCó sẵn24 tháng
DS-2CE16H0T-IT5(F)808,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE16H0T-IT5(F)Có sẵn24 tháng
DS-2CE56H0T-IT3(F)702,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa
DS-2CE56H0T-IT3(F)Có sẵn24 tháng
DS-2CE56H0T-IT3ZF1,257,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.7~13.5mm
Vỏ kim loại
DS-2CE56H0T-IT3ZFCó sẵn24 tháng
DS-2CE16H0T-IT3ZF1,386,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.7~13.5mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE16H0T-IT3ZFCó sẵn24 tháng
DS-2CE5AH0T-VPIT3ZF1,386,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.7~13.5mm
Vỏ kim loại
DS-2CE5AH0T-VPIT3ZFCó sẵn24 tháng
DS-2CC52H1T-FITSLiên hệĐộ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 1.1mm
Tích hợp Micro
Vỏ kim loại
DS-2CC52H1T-FITSCó sẵn24 tháng
CAMERA HD-TVI 5.0MP - SIÊU NHẠY SÁNGhide
DS-2CE16H8T-ITF1,145,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ kim loại
DS-2CE16H8T-ITFCó sẵn24 tháng
DS-2CE76H8T-ITMF1,145,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 20m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ kim loại
DS-2CE76H8T-ITMFCó sẵn24 tháng
DS-2CE16H8T-IT3F1,284,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 60m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ kim loại
DS-2CE16H8T-IT3FCó sẵn24 tháng
DS-2CE16H8T-IT5F1,358,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ kim loại
DS-2CE16H8T-IT5FCó sẵn24 tháng
DS-2CE19H8T-IT3ZF2,271,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.7~13.5mm
Công nghệ Starlight
Vỏ kim loại
DS-2CE19H8T-IT3ZFCó sẵn24 tháng
DS-2CE79H8T-AIT3ZF2,233,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.7~13.5mm
Công nghệ Starlight
Vỏ kim loại
DS-2CE79H8T-AIT3ZFCó sẵn24 tháng
DS-2CE19H8T-AIT3ZF2,385,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.7~13.5mm
Công nghệ Starlight
Vỏ kim loại
DS-2CE19H8T-AIT3ZFCó sẵn24 tháng
DS-2CE78H8T-IT3F1,215,000Độ phân giải 5.0MP
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Công nghệ Starlight
Vỏ kim loại
DS-2CE78H8T-IT3FCó sẵn24 tháng
CAMERA HD-TVI ĐỘ PHÂN GIẢI 4K (8.0MP)hide
DS-2CE16U1T-ITF1,293,000Độ phân giải 8.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CE16U1T-ITFCó sẵn24 tháng
DS-2CE76U1T-ITMF1,261,000Độ phân giải 8.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CE76U1T-ITMFCó sẵn24 tháng
DS-2CE16U1T-IT3F1,496,000Độ phân giải 8.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 60m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CE16U1T-IT3FCó sẵn24 tháng
DS-2CE16U1T-IT5F1,570,000Độ phân giải 8.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CE16U1T-IT5FCó sẵn24 tháng
DS-2CE78U1T-IT3F1,335,000Độ phân giải 8.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 60m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE78U1T-IT3FCó sẵn24 tháng
DS-2CE19U1T-IT3ZF2,212,000Độ phân giải 8.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.7~13.5mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CE19U1T-IT3ZFCó sẵn24 tháng
DS-2CE79U1T-IT3ZF2,249,000Độ phân giải 8.0MP
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.7~13.5mm
Vỏ kim loại
DS-2CE79U1T-IT3ZFCó sẵn24 tháng
DS-2CE19U7T-IT3ZF2,935,000Độ phân giải 8.0MP
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.7~13.5mm
Vỏ kim loại
DS-2CE19U7T-IT3ZFĐặt hàng24 tháng
DS-2CE5AU7T-VPIT3ZF2,935,000Độ phân giải 8.0MP
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.7~13.5mm
Vỏ kim loại
DS-2CE5AU7T-VPIT3ZFĐặt hàng24 tháng
CAMERA HD-TVI SPEED DOME - PTZ (Pan/Tilt/Zoom)hide
DS-2AE4215TI-D5,590,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 100m
Zoom quang: 15X (5mm~75mm)
Vỏ kim loại
HIKVISION DS-2AE5123TI-ACó sẵn24 tháng
DS-2AE4225TI-D6,717,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 100m
Zoom quang: 25X (4.2mm~120mm)
Zoom số: 16X
Vỏ kim loại
DS-2AE4225TI-DCó sẵn24 tháng
DS-2AE4215T-D34,841,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Zoom quang: 15X 
Zoom số: 16X
Vỏ kim loại
DS-2AE4215T-D3Có sẵn24 tháng
DS-2AE5225TI-A7,465,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Zoom quang: 25X 
Zoom số: 16X
Hồng ngoại tầm xa 150m
Vỏ kim loại
DS-2AE5225TI-ACó sẵn24 tháng
DS-2AE7232TI-A12,344,000Độ phân giải 2.0MP
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Zoom quang: 32X 
Zoom số: 16X
Hồng ngoại tầm xa 150m
Vỏ kim loại
HIKVISION DS-2AE7123TI(1) (1)Có sẵn24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH TURBO 3.0 2MPhide
DS-7104HGHI-F1873,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0
Độ phân giải 2.0MP LITE (1080N)
Hỗ trợ chuẩn nén H.264+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ gán thêm 1 camera IP 2Mp
Vỏ nhựa
DS-7104HGHI-F1-2Có sẵn24 tháng
DS-7108HGHI-F1/N1,113,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0
Độ phân giải 2.0MP LITE (1080N)
Hỗ trợ chuẩn nén H.264+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 2Mp
Vỏ nhựa
DS-7108HGHI-F1-NCó sẵn24 tháng
DS-7116HGHI-F1/N1,727,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0
Độ phân giải 2.0MP LITE (1080N)
Hỗ trợ chuẩn nén H.264+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 2Mp
Vỏ nhựa
DS-7116HGHI-F1-NCó sẵn24 tháng
DS-7204HGHI-F1868,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0
Độ phân giải 2.0MP LITE (1080N)
Hỗ trợ chuẩn nén H.264+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 2Mp
Vỏ kim loại
DS-7204HGHI-F1-2Có sẵn24 tháng
DS-7208HGHI-F1/N1,094,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0
Độ phân giải 2.0MP LITE (1080N)
Hỗ trợ chuẩn nén H.264+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 2Mp
Vỏ kim loại
DS-7208HGHI-F1-NCó sẵn24 tháng
DS-7208HGHI-F1/NB1,298,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0
Độ phân giải 2.0MP LITE (1080N)
Hỗ trợ chuẩn nén H.264+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 2Mp
8 cổng Balun ngõ vào video
Vỏ kim loại
DS-7208HGHI-F1-NBCó sẵn24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH TURBO 4.0 2MP - GIÁ RẺhide
DS-7216HGHI-K11,945,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 2.0MP LITE (1080N)
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 5Mp
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-7216HGHI-K1Có sẵn24 tháng
DS-7216HGHI-K22,504,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 2.0MP LITE (1080N)
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 5Mp
Vỏ kim loại
DS-7216HGHI-K2Có sẵn24 tháng
DS-7224HGHI-K24,601,000Đầu ghi hình 24 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 2.0MP LITE (1080N)
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 5Mp
Vỏ kim loại
DS-7224HGHI-K2Có sẵn24 tháng
DS-7232HGHI-K25,437,000Đầu ghi hình 32 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 2.0MP LITE (1080N)
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 5Mp
Vỏ kim loại
DS-7232HGHI-K2Có sẵn24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH TURBO 4.0 3MPhide
DS-7104HQHI-K11,312,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 6Mp
Vỏ nhựa
DS-7104HQHI-K1Có sẵn24 tháng
DS-7108HQHI-K12,060,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 6Mp
Vỏ nhựa
DS-7108HQHI-K1Có sẵn24 tháng
DS-7116HQHI-K13,451,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 6Mp
Vỏ nhựa
DS-7116HQHI-K1Có sẵn24 tháng
DS-7204HQHI-K11,441,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7204HQHI-K1Có sẵn24 tháng
DS-7208HQHI-K12,231,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 4 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7204HQHI-K1Có sẵn24 tháng
DS-7216HQHI-K13,779,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 8 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7216HQHI-K1Có sẵn24 tháng
DS-7208HQHI-K22,621,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 4 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7208HQHI-K2Có sẵn24 tháng
DS-7216HQHI-K24,319,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 8 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7216HQHI-K2Có sẵn24 tháng
DS-7224HQHI-K27,489,000Đầu ghi hình 24 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 8 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7224HQHI-K2Có sẵn24 tháng
DS-7232HQHI-K27,863,000Đầu ghi hình 32 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 8 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7232HQHI-K2Có sẵn24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH TURBO 4.0 - 4 ổ cứng , có cổng eSATA , cổng RS485 Keyboardhide
DS-7304HQHI-K45,356,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7304HQHI-K4Đặt hàng24 tháng
DS-7308HQHI-K46,835,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 4 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7308HQHI-K4Có hàng24 tháng
DS-7316HQHI-K410,187,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 8 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7316HQHI-K4Có sẵn24 tháng
DS-7324HQHI-K413,310,000Đầu ghi hình 24 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 8 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7324HQHI-K4Có sẵn24 tháng
DS-7332HQHI-K416,636,000Đầu ghi hình 32 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán thêm 8 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7332HQHI-K4Có sẵn24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH TURBO 4.0 5MPhide
DS-7204HUHI-K1/E1,866,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ 4 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7204HUHI-K1Có sẵn24 tháng
DS-7208HUHI-K1/E3,053,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ 8 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7208HUHI-K1-ECó sẵn24 tháng
DS-7204HUHI-K22,223,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 8Mp
Vỏ kim loại
DS-7204HUHI-K2Có sẵn24 tháng
DS-7208HUHI-K22,223,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 8 camera IP 8Mp
Vỏ kim loại
DS-7208HUHI-K2Có sẵn24 tháng
DS-7216HUHI-K26,745,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 16 camera IP 8Mp
Vỏ kim loại
DS-7216HUHI-K2Có sẵn24 tháng
DS-7304HUHI-K46,972,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 8.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 8Mp
Vỏ kim loại
DS-7304HUHI-K4Đặt hàng24 tháng
DS-7308HUHI-K49,607,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 8.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 8 camera IP 8Mp
Vỏ kim loại
DS-7308HUHI-K4Đặt hàng24 tháng
DS-7316HUHI-K413,296,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 8.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 16 camera IP 8Mp
Vỏ kim loại
DS-7316HUHI-K4Đặt hàng24 tháng
DS-7324HUHI-K421,372,000Đầu ghi hình 24 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 8.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 16 camera IP 8Mp
Vỏ kim loại
DS-7324HUHI-K4Đặt hàng24 tháng
DS-7332HUHI-K423,802,000Đầu ghi hình 32 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 8.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 16 camera IP 8Mp
Vỏ kim loại
DS-7332HUHI-K4Đặt hàng24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH TURBO 4.0 5MP Hỗ trợ Cấp nguồn qua cáp đồng trục ( PoC )hide
DS-7204HQHI-K1/P2,104,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 2 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7204HQHI-K1-PCó hàng24 tháng
DS-7208HQHI-K2/P3,621,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7208HQHI-K2-PCó hàng24 tháng
DS-7216HQHI-K2/P6,171,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 8 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
DS-7216HQHI-K2-PCó hàng24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH TURBO 1.0 24/32 KÊNH - DÒNG CAO CẤPhide
DS-7324HGHI-SHLiên hệĐầu ghi hình 24 kênh Turbo 1.0
Độ phân giải 1.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.264
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ gán 8 camera IP 2Mp
Vỏ kim loại
DS-7324HGHI-SHCó sẵn24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH THÔNG MINH TURBO 5.0 DÒNG ACCUSENCEhide
iDS-7204HQHI-M1/S1,589,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 2 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
iDS-7204HQHI-M1-SCó sẵn24 tháng
iDS-7208HQHI-M1/S2,462,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
iDS-7208HQHI-M1-SCó sẵn24 tháng
iDS-7216HQHI-M1/S4,365,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 8 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
iDS-7216HQHI-M1-SCó sẵn24 tháng
iDS-7208HQHI-M2/S2,818,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
iDS-7208HQHI-M2-SCó sẵn24 tháng
iDS-7216HQHI-M2/S4,989,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
iDS-7216HQHI-M2-SCó sẵn24 tháng
iDS-7204HQHI-M1/FA1,732,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 2 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
IDS-7204HQHI-M1-FACó sẵn24 tháng
iDS-7208HQHI-M1/FA2,642,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
IDS-7208HQHI-M1-FACó sẵn24 tháng
iDS-7216HQHI-M1/FA4,536,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 8 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
IDS-7216HQHI-M1-FACó sẵn24 tháng
iDS-7208HQHI-M2/FA2,998,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
IDS-7208HQHI-M2-FACó sẵn24 tháng
iDS-7216HQHI-M2/FA5,179,000Đầu ghi hình 16 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 5.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 8 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
IDS-7216HQHI-M2-FACó sẵn24 tháng
iDS-7204HUHI-M1/S2,014,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 8.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
IDS-7204HUHI-M1-SCó sẵn24 tháng
iDS-7208HUHI-M1/S3,229,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 8.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 8 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
hikvision-ids-7208huhi-m1-sCó sẵn24 tháng
iDS-7204HUHI-M1/FA2,162,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 4.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 8 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
hikvision-ids-7204huhi-m1-faCó sẵn24 tháng
iDS-7208HUHI-M1/FA3,414,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 4.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 16 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
hikvision-ids-7208huhi-m1-faCó sẵn24 tháng
iDS-7208HUHI-M2/FA3,783,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 4.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 16 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
hikvision-ids-7208huhi-m2-faCó sẵn24 tháng
iDS-7208HUHI-M2/S3,598,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 8.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 8 camera IP 4Mp
Vỏ kim loại
IDS-7208HUHI-M2-SCó sẵn24 tháng
iDS-7204HQHI-K1/2SLiên HệĐầu ghi hình 4 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 2 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
iDS-7204HQHI-K1-2SCó sẵn24 tháng
iDS-7208HQHI-K2/4SLiên HệĐầu ghi hình 8 kênh Turbo 5.0
Độ phân giải 3.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 6Mp
Vỏ kim loại
iDS-7208HQHI-K2-4SCó sẵn24 tháng
DS-7204HTHI-K13,719,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo 4.0
Độ phân giải 8.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 8Mp
Vỏ kim loại
DS-7204HTHI-K1Có hàng24 tháng
DS-7204HTHI-K24,204,000Đầu ghi hình 4 kênh Turbo 4.0
Độ phân giải 8.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 4 camera IP 8Mp
Vỏ kim loại
DS-7204HTHI-K2Đặt hàng24 tháng
DS-7208HTHI-K27,234,000Đầu ghi hình 8 kênh Turbo 4.0
Độ phân giải 8.0MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
Hỗ trợ gán 8 camera IP 8Mp
Vỏ kim loại
DS-7208HTHI-K2Có hàng24 tháng
CAMERA IP - PTZ (Pan/Tilt/Zoom)hide
DS-2CD1P23G0-I1,621,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hợp Micro
Góc quay ngang 0°~200°

Góc quay dọc : -10°~55°
 Thân kim loại , khung nhựa
DS-2CD1P23G0-ICó sẵn24 tháng
DÒNG CAMERA IP COLORVU LITE CÓ MÀU 24/7 GIÁ RẺhide
DS-2CD1T27G0-LUF1,672,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.001 Lux
Led ánh sáng trắng 50m 
Ống kính 2.8|4mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
Tích hợp Micro
Có màu 24/24

Vỏ kim loại
hikvision-ds-2cd1t27g0-lufCó sẵn24 tháng
DS-2CD1027G0-LU1,473,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.001 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Tích hợp Micro
Có màu 24/24

Vỏ kim loại
DS-2CD1027G0-LUCó sẵn24 tháng
DS-2CD1027G0-L1,399,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.001 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Có màu 24/24
Vỏ kim loại
DS-2CD1027G0-LCó sẵn24 tháng
DS-2CD1327G0-LU1,473,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.001 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Tích hợp Micro
Có màu 24/24

Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD1327G0-LUCó sẵn24 tháng
DS-2CD1327G0-L1,399,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.001 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Có màu 24/24
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD1327G0-LCó sẵn24 tháng
CAMERA IPC CONSUMERhide
DS-2CV2Q21FD-IW(B)850,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 2.8 mm
Kết nối WIFI
Đàm thoại hai chiều

Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CV2Q21FD-IW(B)Có sẵn24 tháng
DS-2CV2U21FD-IW771,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 5m
Ống kính 2.8 mm
Kết nối WIFI
Đàm thoại hai chiều

Vỏ nhựa và kim loại
HIKVISION-DS-2CV2U01EFD-IWCó sẵn24 tháng
CAMERA IP DÒNG 1- IPC H265hide
DS-2CD1023G0E-IF905,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Vỏ nhựa|kim loại
DS-2CD1023G0E-IFCó sẵn24 tháng
DS-2CD1123G0E-IF905,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Vỏ nhựa|kim loại
DS-2CD1123G0E-IFCó sẵn24 tháng
DS-2CD1323G0E-IF905,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Vỏ nhựa|kim loại
DS-2CD1323G0E-IFCó sẵn24 tháng
DS-2CD1023G0E-ID729,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD1023G0E-IDCó sẵn24 tháng
DS-2CD1123G0E-ID729,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Vỏ nhựa|kim loại
DS-2CD1123G0E-IDCó sẵn24 tháng
DS-2CD1323G0E-ID729,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Vỏ nhựa|kim loại
DS-2CD1323G0E-IDCó sẵn24 tháng
DS-2CD1023G0E-I(L)868,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD1023G0E-I(L)Có sẵn24 tháng
DS-2CD1123G0E-I(L)868,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD1123G0E-I-(L)Có sẵn24 tháng
DS-2CD1323G0E-I(L)868,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD1323G0E-I(L)Có sẵn24 tháng
DS-2CD1023G0E-I971,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD1023G0E-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD1123G0E-I947,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD1123G0E-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD1323G0E-I971,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
HIKVISION-DS-2CD1323G0E-ICó sẵn24 tháng
CAMERA IP DÒNG TÍCH HỢP MIC TRÊN CAMERAhide
DS-2CD1023G0-IUF947,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
Tích hợp Micro
Vỏ nhựa và kim loại
hikvision-ds-2cd1023g0-iufCó sẵn24 tháng
DS-2CD1043G0-IUF1,261,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
Tích hợp Micro
Vỏ nhựa và kim loại
hikvision-ds-2cd1043g0-iufCó sẵn24 tháng
DS-2CD1123G0-IUF947,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
Tích hợp Micro
Vỏ nhựa và kim loại
hikvision-ds-2cd1123g0-iuf-1Có sẵn24 tháng
DS-2CD1143G0-IUF1,261,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
Tích hợp Micro
Vỏ nhựa và kim loại
hikvision-ds-2cd1143g0-iufCó sẵn24 tháng
DS-2CD1323G0-IUF947,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
Tích hợp Micro
Vỏ nhựa và kim loại
hikvision-ds-2cd1323g0-iufCó sẵn24 tháng
DS-2CD1343G0-IUF1,261,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
Tích hợp Micro
Vỏ nhựa và kim loại
hikvision-ds-2cd1343g0-iufCó sẵn24 tháng
DS-2CD1323G0-IU1,004,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ nhựa và kim loại
HIKVISION-DS-2CD1323G0-IUCó sẵn24 tháng
DS-2CD1023G0-IU979,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Tích hợp Micro
Vỏ nhựa và kim loại
HIKVISION-DS-2CD1023G0-IU-1Có sẵn24 tháng
CAMERA IP DÒNG 1- IPC H265+hide
DS-2CD1143G0E-I1,208,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD1143G0E-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD1043G0-I1,507,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD1043G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD1143G0-I1,507,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD1143G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD1343G0-I1,474,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
HIKVISION-DS-2CD1343G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD1043G0E-IF1,122,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Vỏ nhựa và kim loại
HIKVISION-DS-2CD1043G0E-IFCó sẵn24 tháng
DS-2CD1143G0E-IF1,122,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Vỏ nhựa và kim loại
HIKVISION-DS-2CD1143G0E-IFCó sẵn24 tháng
DS-2CD1343G0E-IF1,122,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Vỏ nhựa và kim loại
HIKVISION-DS-2CD1343G0E-IFĐặt hàng24 tháng
Camera WIFI CUBEhide
DS-2CD2421G0-IW1,180,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 2.8|4|6mm
Đàm thoại 2 chiều
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2CD2421G0-IWCó sẵn24 tháng
CAMERA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜIhide
DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S055,816,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
Đàm thoại 2 chiều
Hỗ trợ thẻ sim 4G
Dung lượng pin 10Ah
Vỏ  kim loại
hikvision-ds-2xs2t41g0-id-4g-c04s05Có sẵn24 tháng
DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S4015,172,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Led ánh sáng trắng 30m
Ống kính 4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
Đàm thoại 2 chiều
Hỗ trợ thẻ sim 4G
Dung lượng pin 23.2Ah
Vỏ  kim loại
hikvision-ds-2xs2t47g0-ldh-4g-c18s40Có sẵn24 tháng
CAMERA IP COLORVU - CÓ MÀU 24/24hide
DS-2CD2027G2-LU2,430,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Led ánh sáng trắng tầm xa 40m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
Có màu 24/24
Tích hợp MIC

Vỏ  kim loại
hikvision-ds-2cd2027g2-luCó sẵn24 tháng
DS-2CD2047G2-LU2,822,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Led ánh sáng trắng tầm xa 40m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
Có màu 24/24
Tích hợp MIC

Vỏ  kim loại
hikvision-ds-2cd2047g2-luCó sẵn24 tháng
DS-2CD2327G2-LU2,393,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Led ánh sáng trắng tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
Có màu 24/24
Tích hợp MIC

Vỏ  kim loại
hikvision-ds-2cd2327g2-luCó sẵn24 tháng
DS-2CD2347G2-LU2,785,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Led ánh sáng trắng tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
Có màu 24/24
Tích hợp MIC

Vỏ  kim loại
hikvision-ds-2cd2347g2-luCó sẵn24 tháng
DS-2CD2T47G2-L3,321,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Led ánh sáng trắng tầm xa 60m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
Có màu 24/24
Tích hợp MIC

Vỏ  kim loại
hikvision-ds-2cd2t47g2-lCó sẵn24 tháng
DS-2CD2T27G2-L2,933,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Led ánh sáng trắng tầm xa 60m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
Có màu 24/24
Tích hợp MIC

Vỏ  kim loại
hikvision-ds-2cd2t27g2-lCó sẵn24 tháng
DS-2CD2047G2-LU/SL3,049,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Led ánh sáng trắng tầm xa 40m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
Có màu 24/24
Đàm thoại 2 chiều

Hỗ trợ còi, đèn cảnh báo
Hỗ trợ chụp hình khuôn mặt

Vỏ  kim loại
hikvision-ds-2cd2047g2-lu-slCó sẵn24 tháng
DS-2CD2347G2-LSU/SL2,966,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Led ánh sáng trắng tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
Có màu 24/24
Đàm thoại 2 chiều

Hỗ trợ còi, đèn cảnh báo
Hỗ trợ chụp hình khuôn mặt

Vỏ  kim loại
hikvision-ds-2cd2347g2-lsu-slCó sẵn24 tháng
DS-2CD2T47G2-LSU/SL3,488,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
Led ánh sáng trắng tầm xa 60m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
Có màu 24/24
Đàm thoại 2 chiều

Hỗ trợ còi, đèn cảnh báo
Hỗ trợ chụp hình khuôn mặt

Vỏ  kim loại
hikvision-ds-2cd2t47g2-lsu-slCó sẵn24 tháng
DS-2CD2T27G1-L2,961,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0035 Lux
Led ánh sáng trắng tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
Có màu 24/24
Vỏ  kim loại
hikvision-DS-2CD2T27G1-LCó sẵn24 tháng
DS-2CD2T47G1-L3,437,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0035 Lux
Led ánh sáng trắng tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
Có màu 24/24
Vỏ  kim loại
hikvision-DS-2CD2T47G1-LCó sẵn24 tháng
DS-2CD2327G1-L2,448,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0035 Lux
Led ánh sáng trắng tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB
Có màu 24/24
Vỏ  kim loại
hikvision-DS-2CD2327G1-LCó sẵn24 tháng
DS-2CD2347G1-L2,892,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0014 Lux
Led ánh sáng trắng tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB
Có màu 24/24
Vỏ  kim loại
hikvision-DS-2CD2347G1-LCó sẵn24 tháng
DS-2CD2347G1-LU2,993,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0014 Lux
Led ánh sáng trắng tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB
Tích hợp Micro
Có màu 24/24
Vỏ  kim loại
hikvision-DS-2CD2347G1-LUCó sẵn24 tháng
DS-2CD2027G1-L2,374,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0035 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Có màu 24/24
Vỏ  kim loại
HIKVISION-DS-2CD2027G1-LCó sẵn24 tháng
DS-2CD2047G1-L2,758,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0035 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Có màu 24/24
Vỏ  kim loại
HIKVISION-DS-2CD2047G1-LCó sẵn24 tháng
DS-2CD2327G3E-L2,341,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0035 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Có màu 24/24
Vỏ  kim loại
DS-2CD2327G3E-LĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2347G3E-L2,651,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0014 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Có màu 24/24
Vỏ  kim loại
DS-2CD2347G3E-LĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2T27G3E-L2,862,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0035 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Có màu 24/24
Vỏ  kim loại
DS-2CD2T27G3E-LĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2T47G3E-L3,164,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.0014 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Có màu 24/24
Vỏ  kim loại
DS-2CD2T27G3E-LĐặt hàng24 tháng
CAMERA IP CHUẨN NÉN H.265+ ỐNG KÍNH GÓC SIÊU RỘNGhide
DS-2CD2345G0P-I2,822,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 1.68mm
Vỏ  kim loại
HIKVISION-DS-2CD2345G0P-IĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2T45G0P-I2,822,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 1.68mm
Vỏ  kim loại
HIKVISION-DS-2CD2T45G0P-ICó sẵn24 tháng
CAMERA IP WIFIhide
DS-2CD2021G1-IDW11,247,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Tích hơp Micro
Vỏ  kim loại
hikvision-ds-2cd2021g1-idw1Có sẵn24 tháng
DS-2CD2121G1-IDW11,312,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4mm
Tích hơp Micro
Vỏ  kim loại
hikvision-ds-2cd2121g1-idw1Có sẵn24 tháng
CAMERA CHUẨN NÉN H.265+hide
DS-2CD2T21G1-I1,353,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T21G1-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2T41G1-I1,533,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T41G1-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2021G1-I1,242,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD2021G1-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2021G1-IW1,279,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hợp WIFI
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD2021G1-IWCó sẵn24 tháng
DS-2CD2121G0-I 1,242,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD2121G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2121G0-IS1,353,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+

Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Kết nối Audio/AIarm IO
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD2121G0-ISCó sẵn24 tháng
DS-2CD2121G0-IW1,279,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hợp WIFI
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD2121G0-IWCó sẵn24 tháng
DS-2CD2121G0-IWS1,372,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hợp AUDIO+WIFI
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD2121G0-IWSCó sẵn24 tháng
DS-2CD2323G0-I1,725,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa|kim loại
HIKVISION-DS-2CD2323G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2323G0-IU1,732,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ nhựa|kim loại
HIKVISION-DS-2CD2323G0-IUCó sẵn24 tháng
DS-2CD2321G0-I/NF1,224,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa|kim loại
DS-2CD2321G0-I-NFCó sẵn24 tháng
DS-2CD2T21G0-I1,353,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD2T21G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2T21G0-IS1,506,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.028 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hợp AUDIO/AIarm IO
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2CD2T21G0-ISCó sẵn24 tháng
DS-2CD2T23G2-2I2,051,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 60m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ  256GB
Tích hợp AUDIO/AIarm IO
Vỏ nhựa và kim loại
hikvision-ds-2cd2t23g2-2iCó sẵn24 tháng
DS-2CD2T23G2-4I2,162,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ  256GB
Tích hợp AUDIO/AIarm IO
Vỏ nhựa và kim loại
hikvision-ds-2cd2t23g2-4iCó sẵn24 tháng
DS-2CD2T43G2-2I2,199,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ  256GB
Tích hợp AUDIO/AIarm IO
Vỏ nhựa và kim loại
hikvision-DS-2CD2T43G2-2ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2123G2-IU1,875,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ  256GB
Tích hợp Mic
Vỏ kim loại
hikvision-ds-2cd2123g2-iuCó sẵn24 tháng
DS-2CD2143G2-IU1,981,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ  256GB
Tích hợp Mic
Vỏ kim loại
hikvision-ds-2cd2143g2-iuCó sẵn24 tháng
DS-2CD2343G2-IU1,834,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ  256GB
Tích hợp Mic
Vỏ kim loại
hikvision-ds-2cd2343g2-iuCó sẵn24 tháng
DS-2CD2623G2-IZS3,566,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 60m
Ống kính thay đổi 2.8~12mm
Hỗ trợ thẻ nhớ  256GB
Vỏ kim loại
hikvision-ds-2cd2623g2-izsCó sẵn24 tháng
DS-2CD2643G2-IZS3,853,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 60m
Ống kính thay đổi 2.8~12mm
Hỗ trợ thẻ nhớ  256GB
Vỏ kim loại
hikvision-ds-2cd2643g2-izsCó sẵn24 tháng
DS-2CD2723G2-IZS3,566,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 40m
Ống kính thay đổi 2.8~12mm
Hỗ trợ thẻ nhớ  256GB
Vỏ kim loại
hikvision-ds-2cd2723g2-izsCó sẵn24 tháng
DS-2CD2T43G2-4I2,305,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ  256GB
Tích hợp AUDIO/AIarm IO
Vỏ nhựa và kim loại
hikvision-DS-2CD2T43G2-4ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2023G0-I1,714,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2023G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2043G0-I1,838,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2043G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2063G0-I2,114,000Độ phân giải 6.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2063G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2123G0-I1,714,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2123G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2123G0-IU1,824,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2CD2123G0-IUCó sẵn24 tháng
DS-2CD2143G0-I1,838,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2143G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2143G0-IS2,047,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hợp cổng báo động,audio I/O
Vỏ kim loại
DS-2CD2143G0-ISCó sẵn24 tháng
DS-2CD2143G0-IU1,952,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.018 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hợp Micro
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2CD2143G0-IUCó sẵn24 tháng
DS-2CD2163G0-I2,047,000Độ phân giải 6.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
hikvision-ds-2cd2163g0-iCó sẵn24 tháng
DS-2CD2T23G0-I81,919,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T23G0-I8Có sẵn24 tháng
DS-2CD2T23G0-I51,778,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T23G0-I5Có sẵn24 tháng
DS-2CD2T43G0-I81,995,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T43G0-I8Có sẵn24 tháng
DS-2CD2T43G0-I51,903,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T43G0-I5Có sẵn24 tháng
DS-2CD2T83G0-I82,654,000Độ phân giải 8.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T83G0-I8Có sẵn24 tháng
DS-2CD2343G0-I1,853,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
camera-ip-4mp-chuan-nen-h-265-hikvision-ds-2cd2343g0-iCó sẵn24 tháng
DS-2CD2423G0-IW1,374,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 2.8|4|6mm
Cảm biến PIR
Hỗ trợ WIFI

Vỏ kim loại
DS-2CD2423G0-IWCó sẵn24 tháng
DS-2CD2443G0-IW1,663,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 2.8|4|6mm
Cảm biến PIR
Hỗ trợ WIFI

Vỏ kim loại
DS-2CD2443G0-IW-1 - HIKCó sẵn24 tháng
DS-2CD2463G0-IW1,791,000Độ phân giải 6.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 2.8|4|6mm
Cảm biến PIR
Hỗ trợ WIFI

Vỏ kim loại
DS-2CD2463G0-IWCó sẵn24 tháng
DS-2CD2523G0-IWS2,120,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 2.8|4|6mm
Kết nối Audio/Alarm IO
Hỗ trợ WIFI

Vỏ kim loại
DS-2CD2523G0-IWSCó sẵn24 tháng
DS-2CD2523G0-I1,871,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2523G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2523G0-IS1,995,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 2.8|4|6mm
Kết nối Audio Alarm IO
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2CD2523G0-ISCó sẵn24 tháng
DS-2CD2623G0-IZS4,038,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 2.8~12mm
Kết nối Audio Alarm IO
Zoom qua phân mềm

Vỏ kim loại
DS-2CD2623G0-IZS-1 - HIK (1)Có sẵn24 tháng
DS-2CD2643G0-IZS4,412,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 2.8~12mm
Kết nối Audio Alarm IO
Zoom qua phân mềm

Vỏ kim loại
DS-2CD2643G0-IZSĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2623G1-IZ3,428,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 2.8~12mm
Zoom qua phân mềm
Vỏ kim loại
camera-ip-2mp-hikvision-ds-2cd2623g1-izCó hàng24 tháng
DS-2CD2623G1-IZS3,552,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 2.8~12mm
Kết nối Audio Alarm IO
Zoom qua phân mềm
Vỏ kim loại
camera-ip-2mp-hikvision-ds-2cd2623g1-izsCó hàng24 tháng
DS-2CD2643G1-IZ3,744,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 2.8~12mm
Zoom qua phân mềm
Vỏ kim loại
camera-ip-4mp-hikvision-ds-2cd2643g1-izĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2643G1-IZS3,802,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 50m
Ống kính 2.8~12mm
Kết nối Audio Alarm IO
Zoom qua phân mềm
Vỏ kim loại
camera-ip-4mp-hikvision-ds-2cd2643g1-izsĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2723G0-IZS4,038,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8~12mm
Kết nối Audio Alarm IO
Zoom qua phân mềm
Vỏ kim loại
DS-2CD2723G0-IZSCó hàng24 tháng
DS-2CD2743G0-IZS4,412,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8~12mm
Kết nối Audio Alarm IO
Zoom qua phân mềm
Vỏ kim loại
DS-2CD2723G0-IZSCó sẵn24 tháng
DS-2CD2723G1-IZ3,428,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8~12mm
Zoom qua phân mềm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2CD2723G1-IZCó sẵn24 tháng
DS-2CD2723G1-IZS3,552,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8~12mm
Kết nối Audio Alarm IO
Zoom qua phân mềm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2CD2723G1-IZSCó sẵn24 tháng
DS-2CD2743G1-IZS3,901,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8~12mm
Kết nối Audio Alarm IO
Zoom qua phân mềm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2CD2743G1-IZSCó sẵn24 tháng
CAMERA EasyIP 3.0 (SIÊU NHẠY SÁNG VÀ TỐC ĐỘ KHUNG HÌNH CAO)hide
DS-2CD2125FHWD-I2,521,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Công nghệ Darkfighter
Tốc độ khung hình cao
Vỏ kim loại
DS-2CD2125FHWD-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2125FWD-I2,226,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Công nghệ Darkfighter
Vỏ kim loại
DS-2CD2125FWD-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2025FWD-I2,246,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Công nghệ Darkfighter
Vỏ kim loại
DS-2CD2025FWD-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2025FHWD-I2,379,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Công nghệ Darkfighter
Tốc độ khung hình cao
Vỏ kim loại
DS-2CD2025FHWD-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2725FWD-IZS4,649,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Công nghệ Darkfighter
Hỗ trợ Audio Alarm
Vỏ kim loại
DS-2CD2725FWD-IZSĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2135FWD-I2,441,000Độ phân giải 3.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Công nghệ Darkfighter
Vỏ kim loại
DS-2CD2135FWD-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2035FWD-I2,365,000Độ phân giải 3.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Công nghệ Darkfighter
Vỏ kim loại
DS-2CD2035FWD-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2155FWD-I2,877,000Độ phân giải 5.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Công nghệ Darkfighter
Vỏ kim loại
DS-2CD2155FWD-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2055FWD-I2,758,000Độ phân giải 5.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8|4|6|8|12mm
Công nghệ Darkfighter
Vỏ kim loại
DS-2CD2055FWD-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2T25FWD-I82,610,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.8|4|6mm
Công nghệ Darkfighter
Vỏ kim loại
DS-2CD2T25FWD-I8Có sẵn24 tháng
DS-2CD2T25FHWD-I82,990,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.8|4|6mm
Công nghệ Darkfighter
Tốc độ khung hình cao

Vỏ kim loại
DS-2CD2T25FHWD-I8 - HIK (1)Có sẵn24 tháng
DS-2CD2T85FWD-I84,294,000Độ phân giải 8.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 80m
Ống kính 2.8|4|6mm
Công nghệ Darkfighter
Vỏ kim loại
DS-2CD2T85FWD-I8Có sẵn24 tháng
DS-2CD2455FWD-IW2,602,000Độ phân giải 5.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ Wifi
Vỏ kim loại
DS-2CD2455FWD-IWCó sẵn24 tháng
DS-2CD2955FWD-IW6,056,000Độ phân giải 5.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 8m
Ống kính 1.05mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2955FWD-ICó sẵn24 tháng
CAMERA IP PRO SERIES 2.0hide
DS-2CD2F22FWD-IWS2,573,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.264+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 2.8|4|6mm
Kết nối Wifi
Kết nối Audio Alarm IO

Vỏ kim loại
DS-2CD2F22FWD-IWSCó sẵn24 tháng
DS-2CD2F42FWD-IWS2,711,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.264+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 10m
Ống kính 2.8|4|6mm
Kết nối Wifi
Kết nối Audio Alarm IO

Vỏ kim loại
DS-2CD2F42FWD-IWSCó sẵn24 tháng
CAMERA IP DOME ỐNG KÍNH THAY ĐỔI TIÊU CỰhide
DS-2CD2721G0-I2,471,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8-12mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2721G0-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2721G0-IZ3,012,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8-12mm
Zoon qua phần mềm
Vỏ kim loại
DS-2CD2721G0-IZCó sẵn24 tháng
DS-2CD2721G0-IZS3,201,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8-12mm
Hỗ trợ Audio Alarm
Zoon qua phần mềm
Vỏ kim loại
DS-2CD2721G0-IZSCó sẵn24 tháng
DS-2CD2720F-I2,342,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.264
Độ nhạy sáng 0.05 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8-12mm
Vỏ kim loại
HIKVISION DS-2CD2720F-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2720F-IS2,725,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.264
Độ nhạy sáng 0.05 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8-12mm
Hỗ trợ Audio Alarm
Vỏ kim loại
HIKVISION DS-2CD2720F-ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2742FWD-IZS4,287,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.264+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8-12mm
Hỗ trợ Audio Alarm
Zoon qua phần mềm

Vỏ kim loại
DS-2CD2742FWD-IZSCó sẵn24 tháng
CAMERA IP TRỤ ỐNG KÍNH THAY ĐỔI TIÊU CỰhide
DS-2CD2621G0-I2,434,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8-12mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2742FWD-IZSCó sẵn24 tháng
DS-2CD2621G0-IZ2,975,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8-12mm
Zoon qua phần mềm
Vỏ kim loại
DS-2CD2621G0-IZCó sẵn24 tháng
DS-2CD2621G0-IZS3,123,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Hồng ngoại tầm xa 30m
Ống kính 2.8-12mm
Hỗ trợ Audio Alarm
Zoon qua phần mềm
Vỏ kim loại
DS-2CD2621G0-IZSCó sẵn24 tháng
CAMERA ĐẶC BIỆThide
DS-2CD2D11G0-D/NF1,749,000Độ phân giải 1.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.025 Lux
Ống kính 3.7mm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2CD2D11G0-D-NFCó sẵn24 tháng
CAMERA IP - SERIES 2XX6 - TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠOhide
DS-2CD2026G2-IU/SL2,425,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 40m
Ống kính 2.8|4|6mm
Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
Tích hợp Mircro
Tích hợp loa báo động
Vỏ kim loại
DS-2CD2026G2-IU-SLCó sẵn24 tháng
DS-2CD2T46G1-2ILiên hệĐộ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265
Độ nhạy sáng 0.007 Lux
Tầm xa hồng ngoại 50m
Ống kính 2.8|4|6|8|12mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T46G1-2ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2T46G1-4I/SLLiên hệĐộ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265
Độ nhạy sáng 0.007 Lux
Tầm xa hồng ngoại 80m
Ống kính 2.8|4|6|8|12mm
Vỏ kim loại
hikvision-ds-2cd2t46g1-4i-slCó sẵn24 tháng
DS-2CD2046G2-IU/SL2,573,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Tầm xa hồng ngoại 40m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hơp Micro và loa báo động
Vỏ kim loại
DS-2CD2046G2-IU-SLĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2326G2-ISU/SL2,425,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hơp Micro và loa báo động
Vỏ kim loại
DS-2CD2326G2-ISU-SLĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2346G2-ISU/SL2,573,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Tầm xa hồng ngoại 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hơp Micro và loa báo động
Vỏ kim loại
DS-2CD2346G2-ISU-SLĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2386G2-ISU/SL3,451,000Độ phân giải 8.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Tầm xa hồng ngoại 30m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hơp Micro và loa báo động
Vỏ kim loại
DS-2CD2386G2-ISU-SLĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2626G2-IZSU/SL4,883,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 60m
Ống kính 2.8-12mm
Tích hơp Micro và loa báo động
Vỏ kim loại
DS-2CD2626G2-IZSU-SLĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2646G2-IZSU/SL5,252,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 60m
Ống kính 2.8-12mm
Tích hơp Micro và loa báo động
Zoon qua phần mềm

Vỏ kim loại
DS-2CD2646G2-IZSU-SLĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2686G2-IZSU/SL6,315,000Độ phân giải 8.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Tầm xa hồng ngoại 60m
Ống kính 2.8-12mm
Tích hơp Micro và loa báo động
Zoon qua phần mềm

Vỏ kim loại
DS-2CD2686G2-IZSU-SLCó sẵn24 tháng
DS-2CD2T26G2-2I2,388,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 60m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T26G2-2IĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2T26G2-4I2,499,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 80m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T26G2-4IĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2T26G2-ISU/SL2,642,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 60m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hợp Micro và loa báo động
Vỏ kim loại
DS-2CD2T26G2-ISU-SLĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2T46G2-2I2,531,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Tầm xa hồng ngoại 60m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T46G2-2ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2T46G2-4I2,642,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Tầm xa hồng ngoại 80m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T46G2-4ICó sẵn24 tháng
DS-2CD2T46G2-ISU/SL2,790,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Tầm xa hồng ngoại 60m
Ống kính 2.8|3.6|6mm
Tích hợp Micro và loa báo động
Vỏ kim loại
DS-2CD2T46G2-ISU-SLĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2T86G2-4I3,746,000Độ phân giải 8.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.014 Lux
Tầm xa hồng ngoại 80m
Ống kính 2.8|4|6mm
Vỏ kim loại
DS-2CD2T86G2-4IĐặt hàng24 tháng
DS-2CD2T86G2-ISU/SL4,005,000Độ phân giải 8.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.003 Lux
Tầm xa hồng ngoại 60m
Ống kính 2.8|4|6mm
Tích hợp Micro và loa báo động
Vỏ kim loại
DS-2CD2T86G2-ISU-SLCó sẵn24 tháng
CAMERA IP THÂN TRỤ HỒNG NGOẠI 6MPhide
DS-2CD2T63G0-I52,242,000Độ phân giải 6.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Tầm xa hồng ngoại 50m
Ống kính 2.8|4|6|8mm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2CD2T63G0-I5Đặt hàng24 tháng
DS-2CD2T63G0-I82,336,000Độ phân giải 6.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.01 Lux
Tầm xa hồng ngoại 80m
Ống kính 2.8|4|6|8mm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2CD2T63G0-I5Có sẵn24 tháng
CAMERA IP THÂN TRỤ NHẬN DẠNG BIỂN SỐhide
DS-2CD7A26G0/P-IZS(2.8-12mm)13,964,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 50m
Ống kính 2.8-12mm
Nhận diện biển số
Vỏ kim loại
DS-2CD7A26G0-P-IZS(2.8-12mm)Có sẵn24 tháng
DS-2CD7A26G0/P-IZS (8-32mm)15,239,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 100m
Ống kính 8-32mm
Nhận diện biển số
Vỏ kim loại
DS-2CD7A26G0-P-IZS-(8-32mm)Đặt hàng24 tháng
CAMERA IP SPEED DOME - PTZ (Pan/Tilt/Zoom)hide
DS-2DE2A404IW-DE3/W3,432,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 20m
Tích hợp Micro
Hỗ trợ Wifi
Vỏ kim loại
HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3-WCó sẵn24 tháng
DS-2DE2C400IW-DE/W2,005,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 30m
Ống kính 2.8|4mm
Tích hợp Micro
Đàm thoại 2 chiều
Hỗ trợ Wifi
Vỏ nhựa và kim loại
DS-2DE2C400IW-DE-WCó sẵn24 tháng
DS-2DE3A404IW-DE/W4,610,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 50m
Ống kính 2.8-12mm
Tích hợp Micro
Đàm thoại 2 chiều
Hỗ trợ Wifi
Vỏ kim loại
DS-2DE3A404IW-DE-WCó sẵn24 tháng
DS-2DE3A404IW-DE4,250,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 50m
Ống kính 2.8-12mm
Tích hợp Micro
Đàm thoại 2 chiều
Vỏ kim loại
DS-2DE3A404IW-DECó sẵn24 tháng
DS-2DE2A404IW-DE33,266,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 20m
Ống kính 2.8-12mm
Vỏ kim loại
DS-2DE2A404IW-DE3Có sẵn24 tháng
DS-2DE2A204IW-DE33,146,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 20m
Ống kính 2.8-12mm
Vỏ kim loại
hikvision-DS-2DE2A204IW-DE3Có sẵn24 tháng
DS-2DE1A200W-DE32,439,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 20m
Ống kính 2.8|4mm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2DE1A200W-DE3Có sẵn24 tháng
DS-2DE3304W-DE4,853,000Độ phân giải 3.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.05 Lux
Tầm xa hồng ngoại 20m
Ống kính 2.8-12mm
Vỏ kim loại
DS-2DE3304W-DE-1Đặt hàng24 tháng
DS-2DE4215W-DE35,682,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 20m
Ống kính 5-75mm
Vỏ kim loại
DS-2DE4215W-DE3Có sẵn24 tháng
DS-2DE4215IW-DE6,038,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 100m
Ống kính 5-75mm
Vỏ kim loại
DS-2DE4215IW-DE-1 1Có sẵn24 tháng
DS-2DE4225IW-DE7,470,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 100m
Ống kính 4.8-120mm
Vỏ kim loại
DS-2DE4225IW-DECó sẵn24 tháng
DS-2DE4A225IW-DE8,893,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 100m
Ống kính 4.8-120mm
Vỏ kim loại
DS-2DE4A225IW-DE-1Có sẵn24 tháng
DS-2DE5225IW-AE8,660,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 150m
Ống kính 4.8-120mm
Vỏ kim loại
DS-2DE5225IW-AE-1Có sẵn24 tháng
DS-2DE7232IW-AE13,541,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 150m
Ống kính 4.8-153mm
Vỏ kim loại
DS-2DE7232IW-AECó sẵn24 tháng
DS-2DE7225IW-AE10,681,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 150m
Ống kính 4.8-120mm
Vỏ kim loại
DS-2DE7225IW-AECó sẵn24 tháng
DS-2DE5432IW-AE13,185,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 150m
Ống kính 4.8-153mm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2DE5432IW-AE-BCó sẵn24 tháng
DS-2DE5232IW-AE11,753,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 150m
Ống kính 4.8-153mm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2DE5232IW-AE-BCó sẵn24 tháng
DS-2DE4225W-DE37,110,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 150m
Ống kính 4.8-120mm
Vỏ kim loại
DS-2DE4225W-DE3Có sẵn24 tháng
DS-2DE5425IW-AE10,681,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 150m
Ống kính 4.8-120mm
Vỏ kim loại
DS-2DE5425IW-AE-BCó sẵn24 tháng
DS-2DE4425IW-DE8,893,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 100m
Ống kính 4.8-120mm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2DE4425IW-DE-DCó sẵn24 tháng
DS-2DE4415IW-DE7,470,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 100m
Ống kính 5-75mm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2DE4415IW-DE-DCó sẵn24 tháng
DS-2DE4A425IW-DE9,969,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 50m
Ống kính 4.8-120mm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2DE4A425IW-DEĐặt hàng24 tháng
DS-2DE4A404IW-DE(8-32mm)10,437,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 50m
Ống kính 8-32mm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2DE4A404IW-DEĐặt hàng24 tháng
DS-2DE4A404IW-DE(2.8-12mm)10,091,000Độ phân giải 4.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 50m
Ống kính 2.8-12mm
Vỏ kim loại
DS-2DE4A404IW-DE(2.8-12mm)Đặt hàng24 tháng
DS-2DE2204IW-DE33,534,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.05 Lux
Tầm xa hồng ngoại 20m
Ống kính 2.8-12mm
Vỏ kim loại
DS-2DE2204IW-DE3Đặt hàng24 tháng
DS-2DE2204IW-DE3/W3,714,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.05 Lux
Tầm xa hồng ngoại 20m
Ống kính 2.8-12mm
Hỗ trợ Wifi
Vỏ kim loại
Hikvision-DS-2DE2204IW-DE3-WĐặt hàng24 tháng
DS-2DE2202I-DE3Liên hệĐộ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.264
Độ nhạy sáng 0.05 Lux
Tầm xa hồng ngoại 20m
Ống kính 2.8-12mm
Vỏ kim loại
DS-2DE2202I-DE3Có sẵn24 tháng
DS-2DF8836IX-AELWLiên hệĐộ phân giải 8.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.005 Lux
Tầm xa hồng ngoại 200m
Ống kính 7.5-270mm
Vỏ kim loại
DS-2DF8836IX-AELWCó sẵn24 tháng
CAMERA NHẬN DIỆN BIỂN SỐhide
DS-2CD7026G0/EP-IH (3.8-16mm)15,357,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 80m
Ống kính 3.8-16mm
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-2CD7026G0-EP-IHĐặt hàng24 tháng
DS-2CD7026G0/EP-IH (11-40mm)17,476,000Độ phân giải 2.0MP
Chuẩn nén H.265+
Độ nhạy sáng 0.002 Lux
Tầm xa hồng ngoại 120m
Ống kính 11-40mm
Vỏ kim loại
DS-2CD7026G0-EP-IH (11-40mm)Đặt hàng24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH IP - NVR Full HD DÒNG 71xxhide
DS-7104NI-Q1993,000Đầu ghi hình IP 4 kênh 
Độ phân giải 4.0MP
Băng thông 40MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ nhựa
DS-7104NI-Q1Có sẵn24 tháng
DS-7104NI-Q1/4P1,787,000Đầu ghi hình IP 4 kênh 
Độ phân giải 4.0MP
Băng thông 40MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ 4 cổng PoE
Vỏ nhựa
DS-7104NI-Q1-4PCó sẵn24 tháng
DS-7108NI-Q11,228,000Đầu ghi hình IP 8 kênh 
Độ phân giải 4.0MP
Băng thông 60MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ nhựa
DS-7108NI-Q1Có sẵn24 tháng
DS-7108NI-Q1/8P2,425,000Đầu ghi hình IP 8 kênh 
Độ phân giải 4.0MP
Băng thông 60MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ 8 cổng PoE
Vỏ nhựa
DS-7108NI-Q1-8PĐặt hàng24 tháng
DS-7104NI-Q1/M1,071,000Đầu ghi hình IP 4 kênh 
Độ phân giải 4.0MP
Băng thông 40MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
DS-7104NI-Q1-M (1)Có sẵn24 tháng
DS-7104NI-Q1/4P/M1,861,000Đầu ghi hình IP 4 kênh 
Độ phân giải 4.0MP
Băng thông 40MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ 4 cổng PoE
Vỏ kim loại
DS-7104NI-Q1-4P-MĐặt hàng24 tháng
DS-7108NI-Q1/M1,312,000Đầu ghi hình IP 8 kênh 
Độ phân giải 4.0MP
Băng thông 60MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
DS-7108NI-Q1-MCó sẵn24 tháng
DS-7108NI-Q1/8P/M2,504,000Đầu ghi hình IP 8 kênh 
Độ phân giải 4.0MP
Băng thông 60MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ 8 cổng PoE
Vỏ kim loại
DS-7108NI-Q1-8P-MCó sẵn24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH IP - NVR 4K DÒNG 76xxhide
DS-7604NI-K1(B)1,507,000Đầu ghi hình IP 4 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 40MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
DS-7604NI-K1-BCó sẵn24 tháng
DS-7604NI-K1/4P(B)2,493,000Đầu ghi hình IP 4 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 40MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ 4 cổng PoE
Vỏ kim loại
DS-7604NI-K1-4P-BĐặt hàng24 tháng
DS-7608NI-K1(B)1,783,000Đầu ghi hình IP 8 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 80MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
DS-7608NI-K1-BCó sẵn24 tháng
DS-7608NI-K1/8P(B)3,238,000Đầu ghi hình IP 8 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 80MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ 8 cổng PoE
Vỏ kim loại
DS-7608NI-K1-8P-BCó sẵn24 tháng
DS-7616NI-K1(B)2,118,000Đầu ghi hình IP 16 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 160MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
DS-7616NI-K1-BCó sẵn24 tháng
DS-7608NI-K22,591,000Đầu ghi hình IP 8 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 80MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
dau-ghi-hinh-ip-hikvision-ds-7608ni-k2Có sẵn24 tháng
DS-7608NI-K2/8P4,291,000Đầu ghi hình IP 8 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 80MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ 8 cổng PoE
Vỏ kim loại
DS-7608NI-K2-8PCó sẵn24 tháng
DS-7616NI-K22,956,000Đầu ghi hình IP 16 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 160MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
DS-7616NI-K2Có sẵn24 tháng
DS-7616NI-K2/16P5,872,000Đầu ghi hình IP 16 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 160MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ 16 cổng PoE
Vỏ kim loại
DS-7616NI-K2-16PCó sẵn24 tháng
DS-7632NI-K24,818,000Đầu ghi hình IP 32 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 256MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
DS-7632NI-K2Có sẵn24 tháng
DS-7632NI-K2/16P7,854,000Đầu ghi hình IP 32 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 256MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ 16 cổng PoE
Vỏ kim loại
DS-7632NI-K2-16PCó sẵn24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K DÒNG 86XXhide
DS-8616NI-K811,536,000Đầu ghi hình IP 16 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 160MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 8 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-8616NI-K8Có sẵn24 tháng
DS-8632NI-K813,462,000Đầu ghi hình IP 32 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 256MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 8 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
HIKVISION DS-8632NI-K8Có sẵn24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K DÒNG 77XXhide
DS-7716NI-K45,913,000Đầu ghi hình IP 16 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 160MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
dau-ghi-hinh-ip-4k-hikvision-ds-7716ni-k4-2Có sẵn24 tháng
DS-7732NI-K47,613,000Đầu ghi hình IP 32 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 256MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 6TB
Vỏ kim loại
DS-7732NI-K4Có sẵn24 tháng
DS-7732NI-K4/16P10,612,000Đầu ghi hình IP 32 kênh 
Độ phân giải 8.0MP
Băng thông 256MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 6TB
Hỗ trợ 16 cổng PoE
Vỏ kim loại
HIKVISION-DS-7732NI-K4-16PĐặt hàng24 tháng
DS-7716NI-I4(B)8,463,000Đầu ghi hình IP 16 kênh 
Độ phân giải 12.0MP
Băng thông 160MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 8TB
Vỏ kim loại
DS-7716NI-I4Có sẵn24 tháng
DS-7732NI-I4(B)9,678,000Đầu ghi hình IP 32 kênh 
Độ phân giải 12.0MP
Băng thông 256MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 8TB
Vỏ kim loại
dau-ghi-hinh-ip-hikvision-ds-7732ni-i4-32-kenh-2Có sẵn24 tháng
ĐẦU GHI HÌNH IP 3.0 Ultral series - NVR 4K DÒNG 96xxhide
DS-9632NI-I821,487,000Đầu ghi hình IP 32 kênh 
Độ phân giải 12.0MP
Băng thông 320MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 8 ổ cứng tối đa 10TB
Vỏ kim loại
DS-9632NI-I8Có sẵn24 tháng
DS-9664NI-I828,805,000Đầu ghi hình IP 64 kênh 
Độ phân giải 12.0MP
Băng thông 320MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 8 ổ cứng tối đa 10TB
Vỏ kim loại
DS-9664NI-I8Có sẵn24 tháng
DS-9632NI-I1628,805,000Đầu ghi hình IP 32 kênh 
Độ phân giải 12.0MP
Băng thông 320MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 16 ổ cứng tối đa 10TB
Vỏ kim loại
DS-9632NI-I16Có sẵn24 tháng
DS-9664NI-I1645,604,000Đầu ghi hình IP 64 kênh 
Độ phân giải 12.0MP
Băng thông 320MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 16 ổ cứng tối đa 10TB
Vỏ kim loại
DS-9664NI-I16Có sẵn24 tháng
DS-96128NI-I1662,822,000Đầu ghi hình IP 128 kênh 
Độ phân giải 12.0MP
Băng thông 576MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 16 ổ cứng tối đa 10TB
Vỏ kim loại
DS-96128NI-I16Đặt hàng24 tháng
DS-96256NI-I1687,798,000Đầu ghi hình IP 256 kênh 
Độ phân giải 12.0MP
Băng thông 768MP
Hỗ trợ chuẩn nén H.265+
Hỗ trợ 16 ổ cứng tối đa 10TB
Vỏ kim loại
DS-96256NI-I16Đặt hàng24 tháng