Cáp Quang Multimode Om2 4Fo 8Fo 12Fo 24Fo Tw-Scie-Cáp Quang Multimode Om2 4Fo 8Fo 12Fo 24 Fo Tw-Scie

Cáp Quang Multimode Om2 4Fo 8Fo 12Fo 24Fo Tw-Scie


8,500

Mã: Multimode Om2 4Fo 8Fo 12Fo 24 Fo Tw-Scie Danh mục:

TÊN THIẾT BỊ Xuất xứ ĐVT Giá có VAT
Cáp quang luồn ống 04FO – GYXTW-MM-4A1a Tw-Scie/China Mét 8,500
Cáp quang luồn ống 08FO – GYXTW-MM-8A1a Tw-Scie/China Mét 12,750
Cáp quang luồn ống 12FO – GYXTW-MM-12A1a Tw-Scie/China Mét 18,150
Cáp quang luồn ống 24FO – GYXTW-MM-24A1a Tw-Scie/China Mét 25,450
Công nghệ cáp quang

Số FO

, , ,