Cáp Quang Multimode Om3 4Fo 8Fo 12Fo 24Fo Tw-Scie-Cáp Quang Multimode Om3 4Fo 8Fo 12Fo 24Fo Tw-Scie

Cáp Quang Multimode Om3 4Fo 8Fo 12Fo 24Fo Tw-Scie


12,100

Mã: Multimode Om2 4Fo 8Fo 12Fo 24 Fo Tw-Scie-1 Danh mục:

TÊN THIẾT BỊ Xuất xứ ĐVT Giá có VAT
Cáp quang luồn ống 04FO – GYXTW-OM3-4A1a Tw-Scie/China Mét 12,100
Cáp quang luồn ống 08FO – GYXTW-OM3-8A1a Tw-Scie/China Mét 20,000
Cáp quang luồn ống 12FO – GYXTW-OM3-12A1a Tw-Scie/China Mét 24,200
Cáp quang luồn ống 24FO – GYXTW-OM3-24A1a Tw-Scie/China Mét 54,450
Công nghệ cáp quang

Số FO

, , ,