Cáp Quang Singgle Mode Os2 01F0 (Postef/tw-Scie/sametel/postef)-cap-quang-singgle-mode-os2-01f0-postef-tw-scie-sametel-postef

Cáp Quang Singgle Mode Os2 01F0 (Postef/tw-Scie/sametel/postef)


750

Mã: Singgle mode OS2 01F0 Danh mục:

TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ Xuất xứ ĐVT Giá có VAT
Cáp quang treo 01FO – FTTH1 (Bọc chặt) POSTEF/Sametel Mét 750
Cáp quang treo 01FO – FTTH1 (Bọc chặt) Tw-scie/VN Mét 1,300
Cáp quang treo 01FO – FTTH1 (Bọc chặt) POSTEF/VN Mét 1,400
Công nghệ cáp quang

Số FO