Cáp Quang Singgle Mode Os2 02F0 (Postef/tw-Scie/sametel/postef)-cap-quang-singgle-mode-os2-02f0-postef-tw-scie-sametel-postef

Cáp Quang Singgle Mode Os2 02F0 (Postef/tw-Scie/sametel/postef)


850

Mã: Singgle mode OS2 02F0 Danh mục:

TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ Xuất xứ ĐVT Giá có VAT
Cáp quang treo 02FO – FTTH2 (Bọc chặt) Sametel/VN Mét 850
Cáp quang treo 02FO – FTTH2 (Bọc chặt) Tw-scie/VN Mét 1,500
Cáp quang treo 02FO – FTTH2 (Bọc chặt) POSTEF/VN Mét 1,600
Cáp quang treo 02FO – FTTH2 (Ống lỏng) Sametel/VN Mét 1,950
Cáp quang luồn ống 2FO – DAC2 POSTEF/VN Mét 3,000
Công nghệ cáp quang

Số FO