Cáp Quang Singgle Mode Os2 04F0 (Postef/tw-Scie/sametel/postef)-cap-quang-singgle-mode-os2-04f0-postef-tw-scie-sametel-postef

Cáp Quang Singgle Mode Os2 04F0 (Postef/tw-Scie/sametel/postef)


1,250

Mã: Singgle Mode Os2 04F0 Danh mục:

TÊN THIẾT BỊ Xuất xứ ĐVT Giá có VAT
Cáp quang treo 04FO – FTTH4 (Bọc chặt) Sametel/VN Mét 1,250
Cáp quang treo 04FO – FTTH4 (Bọc chặt) Tw-scie/VN Mét 1,950
Cáp quang treo 04FO – FTTH4 (Ống lỏng) POSTEF/VN Mét 2,800
Cáp quang luồn ống 4FO – DAC4 POSTEF/VN Mét 3,350
Cáp quang treo 04FO – TPKL (phi kim loại) Postef/VN Mét 8,750
Cáp quang treo 04FO – TKL (kim loại) Postef/VN Mét 12,000
Cáp quang cống 04FO – CPKL (phi kim loại) Postef/VN Mét 7,300
Cáp quang cống 04FO – CKL (kim loại) Postef/VN Mét 9,350
Cáp quang luồn ống 4FO – GYXTW-SM-4B1 Tw-Scie/China Mét 4,250
Công nghệ cáp quang

Số FO