Cáp Quang Singgle Mode Os2 08F0 (Postef/tw-Scie/sametel/postef)-cap-quang-singgle-mode-os2-08f0-postef-tw-scie-sametel-postef

Cáp Quang Singgle Mode Os2 08F0 (Postef/tw-Scie/sametel/postef)


7,000

Mã: Singgle Mode Os2 08F0 Danh mục:

TÊN THIẾT BỊ Xuất xứ ĐVT Giá có VAT
Cáp quang treo 08FO – GYTC8S-SM-8B1 Tw-Scie/China Mét 9,700
Cáp quang treo 08FO – TPKL (phi kim loại) Postef/VN Mét 9,200
Cáp quang treo 08FO – TKL (kim loại) Postef/VN Mét 13,200
Cáp quang luồn ống 08FO – GYXTW-SM-8B1 Tw-Scie/China Mét 7,000
Cáp quang luồn ống 08FO – CPKL (phi kim loại) Postef/VN Mét 7,900
Cáp quang luồn ống 08FO – CKL (kim loại) Postef/VN Mét 10,200
Công nghệ cáp quang

Số FO