Cáp Quang Singgle Mode Os2 12F0 (Postef/tw-Scie/sametel/postef)-cap-quang-singgle-mode-os2-12f0-postef-tw-scie-sametel-postef

Cáp Quang Singgle Mode Os2 12F0 (Postef/tw-Scie/sametel/postef)


8,500

Mã: Singgle Mode Os2 12F0 Danh mục:

TÊN THIẾT BỊ Xuất xứ ĐVT Giá có VAT
Cáp quang treo 12FO – GYTC8S-SM-12B1 Tw-Scie/China Mét 10,650
Cáp quang treo 12FO – TPKL (phi kim loại) Postef/VN Mét 10,800
Cáp quang treo 12FO – TKL (kim loại) Postef/VN Mét 14,550
Cáp quang treo 12FO – GYXTW-SM-12B1 Tw-Scie/China Mét 8,500
Cáp quang cống 12FO – CPKL (phi kim loại) Postef/VN Mét 8,850
Cáp quang cống 12FO – CKL (kim loại) Postef/VN Mét 10,900
Công nghệ cáp quang

Số FO