Cáp Quang Singgle Mode Os2 16F0 (Postef/tw-Scie/sametel/postef)-cap-quang-singgle-mode-os2-16f0-postef-tw-scie-sametel-postef

Cáp Quang Singgle Mode Os2 16F0 (Postef/tw-Scie/sametel/postef)


11,000

Mã: Singgle Mode Os2 16F0 Danh mục:

TÊN THIẾT BỊ Xuất xứ ĐVT Giá có VAT
Cáp quang treo 16FO – TPKL (phi kim loại) Postef/VN Mét 14,000
Cáp quang treo 16FO – TKL (kim loại) Postef/VN Mét 16,600
Cáp quang cống 16FO – CPKL (phi kim loại) Postef/VN Mét 11,000
Cáp quang cống 16FO – CKL (kim loại) Postef/VN Mét 12,950

 

Công nghệ cáp quang

Số FO