Cáp Quang Singgle Mode Os2 24F0 (Postef/tw-Scie/sametel/postef)-cap-quang-singgle-mode-os2-24f0-postef-tw-scie-sametel-postef

Cáp Quang Singgle Mode Os2 24F0 (Postef/tw-Scie/sametel/postef)


11,500

Mã: Singgle Mode Os2 24F0 Danh mục:

TÊN THIẾT BỊ Xuất xứ ĐVT Giá có VAT
Cáp quang treo 24FO – GYTC8S-SM-24B1 Tw-Scie/China Mét 14,300
Cáp quang treo 24FO – TPKL (phi kim loại) Postef/VN Mét 14,900
Cáp quang treo 24FO – TKL (kim loại) Postef/VN Mét 17,800
Cáp quang treo 24FO – GYXTW-SM-24B1 Tw-Scie/China Mét 11,500
Cáp quang cống 24FO – CPKL (phi kim loại) Postef/VN Mét 12,000
Cáp quang cống 24FO – CKL (kim loại) Postef/VN Mét 14,550
Cáp quang treo 24FO – GYTS-SM-24B1 Tw-Scie/China Mét 11,500
Công nghệ cáp quang

Số FO