Cáp Quang Singgle Mode Os2 48F0 (Postef/tw-Scie/sametel/postef)-cap-quang-singgle-mode-os2-48f0-postef-tw-scie-sametel-postef

Cáp Quang Singgle Mode Os2 48F0 (Postef/tw-Scie/sametel/postef)


18,900

Mã: Singgle Mode Os2 48F0 Danh mục:

TÊN THIẾT BỊ Xuất xứ ĐVT Giá có VAT
Cáp quang treo 48FO – GYTC8S-SM-48B1 Tw-Scie/China Mét 21,200
Cáp quang treo 48FO – TPKL (phi kim loại) Postef/VN Mét 22,150
Cáp quang treo 48FO – TKL (kim loại) Postef/VN Mét 26,800
Cáp quang treo 48FO – GYTS-SM-48B1 Tw-Scie/China Mét 18,900
Cáp quang cống 48FO – CPKL (phi kim loại) Postef/VN Mét 19,600
Cáp quang cống 48FO – CKL (kim loại) Postef/VN Mét 23,000

 

Công nghệ cáp quang

Số FO