Cáp Quang Singgle Mode Os2 96F0 (Postef/tw-Scie/sametel/postef)-cap-quang-singgle-mode-os2-96f0-postef-tw-scie-sametel-postef

Cáp Quang Singgle Mode Os2 96F0 (Postef/tw-Scie/sametel/postef)


35,100

Mã: Singgle Mode Os2 96F0 Danh mục:

TÊN THIẾT BỊ Xuất xứ ĐVT Giá có VAT
Cáp quang treo 96FO – GYTC8S-SM-96B1 Tw-Scie/China Mét 38,000
Cáp quang treo 96FO – TPKL (phi kim loại) Postef/VN Mét 39,800
Cáp quang treo 96FO – TKL (kim loại) Postef/VN Mét 45,300
Cáp quang treo 96FO – GYTS-SM-96B1 Tw-Scie/China Mét 35,100
Cáp quang cống 96FO – CPKL (phi kim loại) Postef/VN Mét 36,800
Cáp quang cống 96FO – CKL (kim loại) Postef/VN Mét 41,000
Công nghệ cáp quang

Số FO