Giảm giá!
Card Gsm Gateway 4 Sim Yeastar Tg400-NeoGate-TG400-2

Card Gsm Gateway 4 Sim Yeastar Tg400


18,144,000 13,000,000

– Card GSM gateway 4 SIM

– 1 Wan và 1 Lan, sử dụng với mọi tổng đài IP SIP, kết nối RJ45

– Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi

– Hạn chế thời gian gọi mỗi tháng cho mỗi sim


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

Loại phụ kiện

Bảo hành