Giảm giá!
Card Gsm Gateway 8 Sim Yeastar Tg800-neogate-gsm-tg800-2

Card Gsm Gateway 8 Sim Yeastar Tg800


28,650,000 20,100,000

Card GSM gateway 8 SIM – 1 Wan và 1 Lan, sử dụng với mọi tổng đài IP SIP, kết nối RJ45

– Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi

– Hạn chế thời gian gọi mỗi tháng cho mỗi sim


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

Loại phụ kiện

Bảo hành