Card IP tổng đài PANASONIC KX-TDA0484

Liên Hệ

Avaiability: In Stock

– Card nâng cấp 04 IP Trung kế

– Dùng cho tổng đài KX-TDA & KX-TDE.

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Loại thiết bị

Loại phụ kiện

Bảo hành

Sản phẩm liên quan