Laptop Acer Spin 5 Sp513-52N-53Mt Nx.gr7Sv.001-450_Acer_Spin_5_SP513_52N_53MT_8Laptop Acer Spin 5 Sp513-52N-53Mt Nx.gr7Sv.001-450_Acer_Spin_5_SP513_52N_53MTLaptop Acer Spin 5 Sp513-52N-53Mt Nx.gr7Sv.001-450_Acer_Spin_5_SP513_52N_53MT_1Laptop Acer Spin 5 Sp513-52N-53Mt Nx.gr7Sv.001-450_Acer_Spin_5_SP513_52N_53MT_2Laptop Acer Spin 5 Sp513-52N-53Mt Nx.gr7Sv.001-450_Acer_Spin_5_SP513_52N_53MT_5Laptop Acer Spin 5 Sp513-52N-53Mt Nx.gr7Sv.001-450_Acer_Spin_5_SP513_52N_53MT_6Laptop Acer Spin 5 Sp513-52N-53Mt Nx.gr7Sv.001-450_Acer_Spin_5_SP513_52N_53MT_7Laptop Acer Spin 5 Sp513-52N-53Mt Nx.gr7Sv.001-450_Acer_Spin_5_SP513_52N_53MT_8

Laptop Acer Spin 5 Sp513-52N-53Mt Nx.gr7Sv.001


20,999,000

Danh mục:

Hệ điều hành

Bộ vi xử lý

Bộ nhớ Ram

Dung lượng ổ đĩa cứng

Đồ họa

Ổ đĩa quang

Bảo hành