Laptop HP ProBook 440 G5 2ZD34PA-450_HP_ProBook_440_G5_9_7Laptop HP ProBook 440 G5 2ZD34PA-450_HP_ProBook_440_G5_9_7Laptop HP ProBook 440 G5 2ZD34PA-450_HP_ProBook_440_G5_1_7Laptop HP ProBook 440 G5 2ZD34PA-450_HP_ProBook_440_G5_3_7Laptop HP ProBook 440 G5 2ZD34PA-450_HP_ProBook_440_G5_2_7Laptop HP ProBook 440 G5 2ZD34PA-450_HP_ProBook_440_G5_6_7Laptop HP ProBook 440 G5 2ZD34PA-450_HP_ProBook_440_G5_7_7Laptop HP ProBook 440 G5 2ZD34PA-450_HP_ProBook_440_G5_8_7

Laptop HP ProBook 440 G5 2ZD34PA


12,790,000


Hệ điều hành

Bộ nhớ Ram

Dung lượng ổ đĩa cứng

Đồ họa

Kích thước màn hình

Ổ đĩa quang

Cổng giao tiếp

Bảo hành