Laptop Lenovo IdeaPad 320S-14IKBR 81BN0051VN-450_Lenovo_IdeaPad_320S_14IKB (1)Laptop Lenovo IdeaPad 320S-14IKBR 81BN0051VN-450_Laptop_Lenovo_IdeaPad_320S_14IKB_1Laptop Lenovo IdeaPad 320S-14IKBR 81BN0051VN-450_Laptop_Lenovo_IdeaPad_320S_14IKB_2Laptop Lenovo IdeaPad 320S-14IKBR 81BN0051VN-450_Laptop_Lenovo_IdeaPad_320S_14IKB_3Laptop Lenovo IdeaPad 320S-14IKBR 81BN0051VN-450_Laptop_Lenovo_IdeaPad_320S_14IKB_4Laptop Lenovo IdeaPad 320S-14IKBR 81BN0051VN-450_Laptop_Lenovo_IdeaPad_320S_14IKB_5Laptop Lenovo IdeaPad 320S-14IKBR 81BN0051VN-450_Laptop_Lenovo_IdeaPad_320S_14IKB_6Laptop Lenovo IdeaPad 320S-14IKBR 81BN0051VN-450_Laptop_Lenovo_IdeaPad_320S_14IKB_7Laptop Lenovo IdeaPad 320S-14IKBR 81BN0051VN-450_Laptop_Lenovo_IdeaPad_320S_14IKB_8Laptop Lenovo IdeaPad 320S-14IKBR 81BN0051VN-450_Laptop_Lenovo_IdeaPad_320S_14IKB_9

Laptop Lenovo IdeaPad 320S-14IKBR 81BN0051VN


13,000,000


Hệ điều hành

Bộ vi xử lý

Bộ nhớ Ram

Dung lượng ổ đĩa cứng

Đồ họa

Kích thước màn hình

Ổ đĩa quang

Bảo hành