Laptop Lenovo Thinkpad T470S 20Hga0Geva-450_Lenovo_ThinkPad_T470s__2_1Laptop Lenovo Thinkpad T470S 20Hga0Geva-450_Lenovo_ThinkPad_T470s__1_1Laptop Lenovo Thinkpad T470S 20Hga0Geva-450_Lenovo_ThinkPad_T470s__3_1Laptop Lenovo Thinkpad T470S 20Hga0Geva-450_Lenovo_ThinkPad_T470s__4_1Laptop Lenovo Thinkpad T470S 20Hga0Geva-450_Lenovo_ThinkPad_T470s__5_1Laptop Lenovo Thinkpad T470S 20Hga0Geva-450_Lenovo_ThinkPad_T470s__6_1Laptop Lenovo Thinkpad T470S 20Hga0Geva-450_Lenovo_ThinkPad_T470s__7_1Laptop Lenovo Thinkpad T470S 20Hga0Geva-450_Lenovo_ThinkPad_T470s__8_1Laptop Lenovo Thinkpad T470S 20Hga0Geva-450_Lenovo_ThinkPad_T470s__9_1Laptop Lenovo Thinkpad T470S 20Hga0Geva-450_Lenovo_ThinkPad_T470s_1

Laptop Lenovo Thinkpad T470S 20Hga0Geva


28,990,000


Hệ điều hành

Bộ vi xử lý

Bộ nhớ Ram

Dung lượng ổ đĩa cứng

Đồ họa

Kích thước màn hình

Ổ đĩa quang

Bảo hành