Odf Mini Bằng Nhựa 2Fo Đến 24Fo Tcn-ODF MINI BẰNG NHỰA 2FO đến 24FO TCN

Odf Mini Bằng Nhựa 2Fo Đến 24Fo Tcn


45,000

Mã: Odf Mini Bằng Nhựa 2Fo Đến 24Fo Tcn Danh mục:

ODF 2FO FTTH (đầy đủ PK, đã bao gồm dây nối SC/UPC) TCN/VN Bộ 45,000
ODF 4FO FTTH (đầy đủ PK, đã bao gồm dây nối SC/UPC) TCN/VN Bộ 65,000
ODF 6FO FTTH (đầy đủ PK, đã bao gồm dây nối SC/UPC) TCN/VN Bộ 105,000
ODF 8FO FTTH (đầy đủ PK, đã bao gồm dây nối SC/UPC) TCN/VN Bộ 120,000
ODF ngoài trời 4FO FTTH (đầy đủ PK, đã bao gồm dây nối SC/UPC) TCN/VN Bộ 120,000
ODF ngoài trời 6FO FTTH (đầy đủ PK, đã bao gồm dây nối SC/UPC) TCN/VN Bộ 180,000
ODF ngoài trời 8FO FTTH (đầy đủ PK, đã bao gồm dây nối SC/UPC) TCN/VN Bộ 200,000
ODF ngoài trời 12FO FTTH (đầy đủ PK, đã bao gồm dây nối SC/UPC) TCN/VN Bộ 270,000
ODF ngoài trời 16FO FTTH (đầy đủ PK, đã bao gồm dây nối SC/UPC) TCN/VN Bộ 420,000
ODF ngoài trời 24FO FTTH (đầy đủ PK, đã bao gồm dây nối SC/UPC) TCN/VN Bộ 550,000
Khay nối quang 24FO TCN/VN Cái 10,000
Vỏ ODF mini 4FO FTTH TCN/VN Cái 15,000
Vỏ ODF mini 8FO FTTH TCN/VN Cái 23,000
Vỏ ODF ngoài trời 6FO FTTH TCN/VN Cái 70,000
Vỏ ODF ngoài trời 8FO FTTH TCN/VN Cái 115,000
Vỏ ODF ngoài trời 12FO FTTH TCN/VN Cái 140,000
Vỏ ODF ngoài trời 16FO FTTH TCN/VN Cái 250,000
Vỏ ODF ngoài trời 24FO FTTH TCN/VN Cái 290,000
Nhà sản xuất

Loại vật tư