Tổng Đài Adsun Fx432Pc 4 Trung Kế 24 Nhánh-FX432PC-2

Tổng Đài Adsun Fx432Pc 4 Trung Kế 24 Nhánh


6,450,000

– Tổng đài ADSUN 4 trung kế 24 nhánh

– Quản lý, tính cước cuộc gọi ra ngoài thông qua máy tính(có đảo cực/tự động),

– Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài,

– Chọn trung kế gọi ra ngoài,

– Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liện tỉnh, quốc tế.


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

,

Số lượng trung kế

Số lượng máy nhánh

Bảo hành