Trọn Gói 4 Camera
Đã HDD và Vật tư
Thông Số
Kỹ Thuật
Mã Thiết BịGiá
Đã Lắp đặt
HIKVISIONhide
2.0MP LITE (1080N)
Hồng ngoại 20m
Trọn bộ giá rẻ
03 Camera DS-2CE56D0T-IRP.
01 Camera DS-2CE16D0T-IRP.
01 Đầu ghi 4 kênh DS-7204HGHI-K1.
01 ổ cứng 500Gb WD tím chuyên camera.
3,800,000
Bộ 2([product_price id=9380]) Bộ 3([product_price id=9391]) Bộ 5([product_price id=9413])
Bộ 6([product_price id=9425]) Bộ 7([product_price id=9442]) Bộ 8([product_price id=9462])
2.0MP
Hồng ngoại 20m
Tích hợp Micro
Nghe được âm thanh
Trọn bộ được lắp nhiều
03 Camera DS-2CE76D0T-ITMFS.
01 Camera DS-2CE16D0T-ITFS.
01 Đầu ghi 4 kênh DS-7204HQHI-K1.
01 Ổ cứng 500Gb WD tím chuyên camera.
4,623,000
Bộ 2([product_price id=14111]) Bộ 3([product_price id=14125]) Bộ 5([product_price id=14148])
Bộ 6([product_price id=14162]) Bộ 7([product_price id=14178]) Bộ 8([product_price id=14196])
HIK-53251265.0MP
Hồng ngoại 30m
Tích hợp Micro
Hình ảnh rỏ đẹp
Trọn bộ chất lượng

03 Camera DS-2CE76H0T-ITPFS.
01 Camera DS-2CE76H0T-ITPFS.
01 Đầu ghi 4 kênh DS-7204HUHI-K1.
01 Ổ cứng 1000Gb WD tím chuyên camera.
5,653,000
Bộ 2([product_price id=14202]) Bộ 3([product_price id=14215]) Bộ 5([product_price id=14237])
Bộ 6([product_price id=14251]) Bộ 7([product_price id=14268]) Bộ 8([product_price id=14286])
IP 2.0MP 
Hồng ngoại 30m
Camera IP giá rẻ
03 Camera IP DS-2CD1323G0E-ID.
01 Camera IP DS-2CD1023G0E-ID.
01 Đầu ghi IP 4 kênh DS-7104NI-Q1/M.
01 Ổ cứng 500Gb WD tím chuyên camera.
5,356,000
Bộ 2([product_price id=24617]) Bộ 3([product_price id=24633]) Bộ 5([product_price id=24655])
Bộ 6([product_price id=24669]) Bộ 7([product_price id=24685]) Bộ 8([product_price id=24703])
IP 2.0MP
Hồng ngoại 30m.
Trọn bộ lắp đặt nhiều
03 Camera IP DS-2CD1123G0E-I(L).
01 Camera IP DS-2CD1023G0E-I(L).
01 Đầu ghi IP 4 kênh DS-7604NI-K1.
01 Ổ cứng 500Gb WD tím chuyên camera.
5,920,000
Bộ 2([product_price id=28494 ]) Bộ 3([product_price id=28495]) Bộ 5([product_price id=28510 ])
Bộ 6([product_price id=28513 ]) Bộ 7([product_price id=28514 ]) Bộ 8([product_price id=28516 ])
IP 2.0MP
Hồng ngoại 30m
Tích hợp Micro
Trọn bộ lắp đặt nhiều

03 Camera IP DS-2CD1323G0-IU.
01 Camera IP DS-2CD1023G0-IU.
01 Đầu ghi IP 4 kênh DS-7604NI-K1(B).
01 Ổ cứng 500Gb WD tím chuyên camera.
6,608,000
Bộ 2([product_price id=24706]) Bộ 3([product_price id=24721]) Bộ 5([product_price id=24744])
Bộ 6([product_price id=24758]) Bộ 7([product_price id=24774]) Bộ 8([product_price id=24792])
WIFI 2.0MP 
Hồng ngoại 30m
Trọn Bộ camera WIFI
03 Camera WIFI DS-2CD2121G1-IDW1
01 Camera WIFI DS-2D2021G1-IDW1
01 Đầu ghi IP 4 kênh DS-7604NI-K1(B)
01 Ổ cứng 500Gb WD tím chuyên camera.
9,244,000
Bộ 2([product_price id=12668 ]) Bộ 3([product_price id=12662 ]) Bộ 5([product_price id=12684])
Bộ 6([product_price id=12697 ]) Bộ 7([product_price id=12714 ]) Bộ 8([product_price id=12731 ])
KBVISIONhide
2.0MP 
Hồng ngoại 20m
Trọn bộ giá rẻ
03 Camera KX-A2112C4.
01 Camera KX-A2111C4.
01 Đầu ghi 4 kênh KX-7104Ai.
01 Ổ cứng 500Gb WD tím chuyên camera.
3,944,000
Bộ 2([product_price id=9561]) Bộ 3([product_price id=9567]) Bộ 5([product_price id=9587])
Bộ 6([product_price id=9603]) Bộ 7([product_price id=9618]) Bộ 8([product_price id=9637])
2.0MP 
Hồng ngoại 30m
Tích hợp Micro
Nghe được âm thanh
Trọn bộ được lắp nhiều

03 Camera KX-C2004S5-A
01 Camera KX-C2121S5-A
01 Đầu ghi 4 kênh KX-7104Ai.
01 Ổ cứng 500Gb WD tím chuyên camera.
5,064,000
Bộ 2([product_price id=22032]) Bộ 3([product_price id=22043]) Bộ 5([product_price id=22071])
Bộ 6([product_price id=22086]) Bộ 7([product_price id=22103]) Bộ 8([product_price id=22121])
5.0MP 
Hồng ngoại 40m
Hình ảnh rỏ đẹp
03 Camera KX-C5012C
01 Camera KX-C5013C
01 Đầu ghi 4 kênh KX-DAi2K8104H3.
01 Ổ cứng 500Gb WD tím chuyên camera.
6,478,000
Bộ 2([product_price id=22133 ]) Bộ 3([product_price id=22130 ]) Bộ 5([product_price id=22163 ])
Bộ 6([product_price id=22177]) Bộ 7([product_price id=22193 ]) Bộ 8([product_price id=22211])
IP 2.0MP 
Hồng ngoại 30m
Trọn bộ lắp đặt nhiều
03 Camera IP KX-A2012TN3
01 Camera IP KX-A2011TN3
01 Đầu ghi IP 4 kênh KX-A8124N2
01 Ổ cứng 500Gb WD tím chuyên camera.
6,149,000
Bộ 2([product_price id=25249]) Bộ 3([product_price id=25265]) Bộ 5([product_price id=25287])
Bộ 6([product_price id=25301]) Bộ 7([product_price id=25318]) Bộ 8([product_price id=25336])
IP 2.0MP 
Hồng ngoại 30m
Tích hợp Micro
Trọn bộ lắp đặt nhiều
03 Camera IP KX-C2012AN3.
01 Camera IP KX-A2011TN3.
01 Đầu ghi IP 4 kênh KX-A8124N2.
01 Ổ cứng 500Gb WD tím chuyên camera.
7,082,000
Bộ 2([product_price id=25435 ]) Bộ 3([product_price id=25449 ]) Bộ 5([product_price id=25466 ])
Bộ 6([product_price id=25479]) Bộ 7([product_price id=25495 ]) Bộ 8([product_price id=25511 ])
DAHUAhide
2.0MP 
Hồng ngoại 20m
Trọn bộ giá rẻ
03 Camera DH-HAC-T1A21P.
01 Camera DH-HAC-B1A21P.
01 Đầu ghi 4 kênh DH-XVR1B04-I.
01 Ổ cứng 500Gb WD tím chuyên camera.
3,838,000
Bộ 2([product_price id=22491 ]) Bộ 3([product_price id=22540 ]) Bộ 5([product_price id=22593 ])
Bộ 6([product_price id=22617 ]) Bộ 7([product_price id=22654 ]) Bộ 8([product_price id=22674 ])
2.0MP 
Hồng ngoại 50m
Tích hợp Micro
Trọn bộ được lắp nhiều

03 Camera DH-HAC-HDW1200EMP-A-S5.
01 Camera DH-HAC-HFW1200TLP-A-S5.
01 Đầu ghi 4 kênh DH-XVR1B04-I.
01 Ổ cứng 1000Gb WD tím chuyên camera.
4,518,000
Bộ 2([product_price id=11560]) Bộ 3([product_price id=11554]) Bộ 5([product_price id=11533])
Bộ 6([product_price id=11523]) Bộ 7([product_price id=11508]) Bộ 8([product_price id=11493])
5.0MP 
Hồng ngoại 30m
Trọn bộ chất lượng
03 Camera DH-HAC-HDW1500MP.
01 Camera DH-HAC-HFW1500SP.
01 Đầu ghi 4 kênh DH-XVR5104HS-I3
01 Ổ cứng 1000Gb WD tím chuyên camera.
6,328,000
Bộ 2([product_price id=22395]) Bộ 3([product_price id=22410]) Bộ 5([product_price id=22432])
Bộ 6([product_price id=22447]) Bộ 7([product_price id=22465]) Bộ 8([product_price id=22483])
DAH-5391105.0MP 
Hồng ngoại 50m
Tích hợp Micro
Hình ảnh rỏ đẹp

03 Camera DH-HAC-HDW1500TMQP-A-S2.
01 Camera DH-HAC-HFW1500TLP-A-S2.
01 Đầu ghi 4 kênh DH-XVR5104HS-I3
01 Ổ cứng 500Gb WD tím chuyên camera.
6,328,000
Bộ 2([product_price id=15238]) Bộ 3([product_price id=15019]) Bộ 5([product_price id=15046])
Bộ 6([product_price id=15060]) Bộ 7([product_price id=15076]) Bộ 8([product_price id=15094])
IP 2.0MP 
Hồng ngoại 30m
Camera IP giá rẻ
03 Camera DS2230TDIP-S2.
01 Camera DS2230SFIP-S2.
01 Đầu ghi 4 kênh DH-NVR1104HS-S3/H.
01 Ổ cứng 500Gb WD tím chuyên camera.
6,025,000
Bộ 2([product_price id=25942 ]) Bộ 3([product_price id=25952 ]) Bộ 5([product_price id=25883 ])
Bộ 6([product_price id=25899 ]) Bộ 7([product_price id=25916 ]) Bộ 8([product_price id=25934 ])
IP 2.0MP 
Hồng ngoại 30m
Trọn bộ lắp đặt nhiều
03 Camera DH-IPC-HDW1230SP-S4.
01 Camera DH-IPC-HFW1230SP-S4.
01 Đầu ghi 4 kênh DHI-NVR4104HS-4KS2/L.
01 Ổ cứng 500Gb WD tím chuyên camera.
6,832,000
Bộ 2([product_price id=26147]) Bộ 3([product_price id=26163]) Bộ 5([product_price id=26098])
Bộ 6([product_price id=26113]) Bộ 7([product_price id=26131]) Bộ 8([product_price id=26086])

Kinh nghiệm lắp đặt camera quan sát

– Không lắp đặt camera không rõ nguồn gốc, kém chất lượng vì sẽ bị sự cố thường xuyên và dễ dàng bị người khác xem được hình ảnh camera nhà bạn.(https://vnexpress.net/camera-ip-gia-re-ban-via-he-4224505.html)
– Đổi mật khẩu camera và đầu ghi hình ngay sau khi hoàn thành.
– Lựa chọn công ty uy tín hoạt động lâu năm có trụ sở rõ ràng để lắp đặt.
– Yêu cầu cam kết rõ ràng về chất lượng và hậu mãi từ công ty lắp đặt.
– Không lắp camera với giá quá rẻ trừ khi bạn có thể tự bảo hành hệ thống.
– Nếu bạn không yên tâm có thể yêu cầu giữ lại một phần tiền cho phí bảo hành.

Tại sao bạn lại chọn chúng tôi ???

Với hơn 10 năm kinh nghiệm và là một trong những công ty camera chuyên nghiệp và có uy tín hoạt động trong lĩnh vực lắp đặt camera tại tphcm. Công ty camera chúng tôi luôn phấn đấu phát triển hướng tới mục tiêu là đem lại những sản phẩm và dịch vụ lắp đặt camera quan sát tốt nhất phục vụ cho khách hàng của mình. Lắp đặt camera giá rẻ nhưng chất lượng không bao giờ thấp đó là phương châm của chúng tôi.

– Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm chính hãng, đúng tiêu chuẩn, nguồn gốc xuất xứ và yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất.
– Giá cả cạnh tranh nhất cho chất lượng hoàn hảo nhất và mang lại lợi ích cao trong quá trình sử dụng.
– Được đổi hoặc trả sản phẩm trong thời gian 15 ngày sau mua hàng nếu không bạn hài lòng về chất lượng của sản phẩm chúng tôi cung cấp
– Bảo hành tận nơi lắp đặt trong 24 tháng và đổi sản phẩm mới 100% trong vòng 1 năm đầu nếu sản phẩm xảy ra lỗi phía do nhà sản xuất. (https://lapdatcameragiare.vn/quy-dinh-bao-hanh)
– Tư vấn, thi công – Bảo hành, bảo trì chu đáo nhất.

Tìm hiểu sơ bộ về một hệ thống camera quan sát

  • Camera quan sát : để thu hình ảnh quan sát được.
  • Đầu ghi kỹ thuật số : để thu hình ảnh từ camera và phát hình ảnh qua tivi hoặc màn hình.
  • Ổ cứng HDD : dùng để lưu trử hình ảnh thu được và phát lại khi cần.
  • Tivi hoặc màn hình : để theo dõi và quan sát.
  • Adapter: cung cấp nguồn điện cho camera và đầu ghi hoạt động.
  • Đế camera : định vị camera vào vị trí lắp đặt.
  • Dây cáp tín hiệu, dây điện và dây mạng
  • Jack BNC kết nối camera và đầu ghi
  • Card Recorder: Để kết và thu hình vào máy vi tính (nếu bạn không dùng đầu ghi).
  • Vật tư thi công như : ống, nẹp, tắc kê, băng keo, ốc, pass treo, ổ cắm điện, phích đực phích cái v.v..

Các dạng camera an ninh phổ biến

Camera thân (Camera Bullet) : thường được lắp ngoài trời, có thiết kế hình trụ trông giống như viên đạn có ống kính được đặt phía trong, Vỏ bằng kim loại bao bọc rắn chắc chống chịu các tác động và thời tiết từ bên ngoài.

Camera mái vòm (Camera Dome) : thường được lắp trong nhà, có dạng hình mái vòm, ống kính đặt phía trong. Khi gắn trong phòng, hoặc trong nhà, sẽ trở thành vật trang trí, và nhìn cũng tự nhiên hơn và chiếm ít chỗ.

Các dạng camera an ninh phổ biến:

Các công nghệ camera an ninh phổ biến

Camera dùng công nghệ Analog AHD sử dụng công nghệ analog nhưng cho hình ảnh lên tới 4K (8.0MP), tín hiệu truyền đi không bị nén và có thể truyền với khoản cách 500m trên cáp đồng trục mà không bị nhiễu hoặc mất hình. Camera VantechCamera SAMSUNG thì đa số sử dụng công nghệ này.

Camera dùng công nghệ Analog TVI được Techpoint, Inc (một công ty của Mỹ) phát minh vào năm 2012 cũng như công nghệ AHD cho hình ảnh 4K (8.0MP) và khoản cách truyền tín hiệu trên cáp đồng trục tới 500m không bị mất hình hoặc nhiễu. Camera HIKVISION, Camera HDPARAGON thì sử dụng công nghệ TVI.

Camera dùng công nghệ Analog CVI được phát minh bởi DAHUA cũng cho hình ảnh 4K (8.0MP) và khoản cách truyền tín hiệu trên cáp đồng trục tới 500m không bị mất hình hoặc nhiễu. Camera DAHUACamera KBVISION sử dụng công nghệ CVI.

Camera IP chất lượng tuyệt vời không giới hạn độ phân giải, truyền trên cáp mạng. Camera IP kết nối trực tiếp vào hệ thống mạng, sau khi thiết lặp thông số, từ đó có thể quan sát. Nếu lắp camera IP bạn sẽ hài lòng về những ứng dụng và tính năng camera IP mạng lại mà các loại khác không có, tuy nhiên giá thành tương đối cao

Camera wifi (Camera không dây) là loại camera truyền tín hiệu không thông qua hệ thống dây tín hiệu, nhưng nó có nhược điểm sóng tín hiệu dễ bị nhiễu làm cho hình ảnh thu được chập chờn.

Muốn lắp đặt hệ thống camera quan sát phù hợp với nhu cầu, trước hết bạn phải xác định xem bạn cần lắp camera tại vị trí nào? trong nhà hay ngoài trời, bạn muốn loại có dây hay không dây, bạn muốn quan sát vào ban ngày, ban đêm hay cả hai (điều kiện ánh sáng như thế nào). Và điều quan trọng là phải phù hợp với dự toán ngân sách của bạn.

Những thông số quan trọng để bạn chọn được một hệ thống camera quan sát

Độ phân giải càng cao thì cho hình ảnh rõ nét, các dòng camera Analog trước kia thường có độ phân giải thấp, các dòng camera Analog HD ngày nay có phân giải cao hơn cho hình ảnh rõ nét hơn, đặc biệt các dòng camera IP có độ phân giải có thể lên tới vài trăm Megapixel.

Độ phận giải camera được quy ra Megapixel
Với độ phân giải 1.3MP (960P) hoặc 2.0MP(1080P), là có thể xem hình ảnh rõ nét và đẹp, và khách hàng chúng tôi thường chọn độ phân giải 2.0MP để lắp đặt camera quan sát, bạn có thể chọn độ phân giải cao hơn để hình ảnh được nét và góc quan sát sẽ rộng hơn.

960H Vs960P Vs1080P

Ống kính 3.6mm sẽ cho góc nhìn rộng trong khoảng 70 tới 100 độ mà hình ảnh không bị méo mó, biến dạng. Nghĩa là nó cho phép quan sát từng chi tiết của một khuôn mặt trong khoảng cách từ 4 đến đến 6m, nhìn xa trong khoảng cách 15 đến 20m.

Nếu bạn muốn quan sát xa hơn thì bạn phải sử dụng ống kính có tiêu cự dài hơn như như 4mm, 6mm và 12mm. Tuy nhiên một ống kính dài hơn cho bạn khoảng cách nhìn xa hơn sẽ làm giảm bớt góc nhìn của bạn.

Nếu bạn không biết tầm quan sát là bao nhiêu thì có thể sử dụng ống kính thay đổi tiêu cự được (ví dụ 2.8mm đến 12mm) cho phép tùy chỉnh tiêu cự của camera, dụng loại này rất tiện lợi.

Góc và tầm nhìn của camera

Bạn cũng phải chọn đầu ghi hình ghi lại hình ảnh. Đầu ghi hình có 4 kênh, 8 hoặc 16 kênh, ngoài ra cũng có loại lên tới 128 kênh. Phụ thuộc vào nhu cầu và số camera an ninh bạn sử dụng để chọn. Chú ý rằng bạn nên dự tính trong tương lai có thể mở rộng thêm hay không. Ngoài ra nếu bạn sử dụng camera ở độ phân giải nào thì phải lựa chọn đầu ghi tương thích, để cho kết quả hoạt động tốt nhất.

Tiếp theo, xác định dung lượng ổ cứng lưu trữ hình ảnh camera quan sát mà bạn cần. Khi dung lượng ổ cứng sử dụng hết, đầu ghi hình tự động xóa dữ liệu cũ nhất trên ổ cứng và lưu đè lên đó (lưu dạng cuốn chiếu). Với camera 1.0MP mất khoảng 15GB dung lượng để lưu trữ trong một ngày đêm, camera 2.0MP mất khoản 20GB. Tùy theo nhu cầu bạn có thể chọn 1 tuần, 2 tuần hay nhiều hơn. Nếu cần lưu trữ lớn bạn phải sử dụng đầu ghi hình hổ trợ từ hai ổ cứng trở lên.

Dây cáp để truyền tín hiệu và dây điện để cung cấp nguồn điện cho mỗi camera an ninh và đầu ghi hoạt động, nếu bạn sử dụng camera IP, tín hiệu và nguồn điện được truyền qua dây cáp mạng mà không cần đi dây điện nếu dùng Bộ chia mạng (Switch) POE. Các dòng camera an ninh sử dụng công nghệ HD như AHD TVI CVI có thể truyền tín hiệu với khoảng cách lên tới 500m mà không làm giảm sút chất lượng của hình ảnh, ngoài ra có thể sử dụng bộ khuếch đại tín hiệu để khoảng cách truyền tải có thể lên tới 2000m.

Các thiết bị vật tư đi kèm như : Jack BNC, jack mạng, pass, phích cắm, băng keo, dây gút, đinh, ốc vít, tắc kê..v.v. Các thiết bị khác có thể dùng để thiết kế cho phù hợp với yêu cầu và thẩm mỹ của bạn như là mức năng lượng tiêu hao, hộp khóa đựng DVR để đảm bảo an toàn, máy tính hoặc màn hình tivi để xem camera trực tiếp từ DVR

Những lợi ích của lắp đặt camera mang lại

Nếu bạn thường xuyên bận rộn với những chuyến công tác xa nhà làm cho bạn không thể có mặt để kiểm tra và theo dõi những hoạt động hàng ngày của con cái? Gia đình bạn có người giúp việc, bạn muốn biết họ đang làm việc như thế nào? hay họ chăm sóc, trông coi con của bạn ra sao? khu vực bạn đang sống an ninh không được đảm bảo, bạn cảm thấy nơm nớp lo sợ khi không có ai có mặt ở nhà?? lắp đặt camera giá rẻ sẽ giúp bạn giải tỏa những nỗi lo ấy với tính năng quan sát mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại di động, máy tính, ipad

Nếu bạn là chủ một showroom trưng bày, một shop quần áo, một quán ăn hay quán cà phê, phòng internet bạn muốn quan sát hoạt động kinh doanh của mình, thái độ phục vụ khách hàng của nhân viên, thu ngân, và giải quyết các vấn đề như thất thoát đồ công ty, đồ của khách hàng.v.vv khi có sự cố hi hữu xảy ra. Camera an ninh có thể giống như một nhân chứng trung thực nhất cho bạn. Bạn hoàn toàn có thể chủ động hơn trong việc quản lý. Mọi răc rối sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn.

Lắp đặt camera giám sát tạo nên sự chuyên nghiệp. Hình ảnh người bảo vệ lúc nào cũng đi đi lại lại, giám sát khách hàng mua sắm không thể chuyên nghiệp và chi tiết bằng hệ thống camera giám sát ghi lại mọi hoạt động của khách hàng. Chuyên nghiệp, chi tiết ở đây chính là tạo được một không gian mua sắm hoàn toàn thoải mái cho khách hàng. Nhưng cũng không bỏ lỡ chi tiết nào trong quá trình giám sát.

Lắp đặt camera chống trộm là một trong những cách tốt nhất quản lý và bảo vệ tài sài của bạn, hầu hết các trường hợp mất mát tài sản nếu lắp đặt camera chống trộm là có thể tìm ra thủ phạm và thu hồi tài sản, ngoài ra camera chống trộm là bằng chứng hữu hiệu và mạnh mẽ nhất trước những phiên tòa hoặc giúp cơ quan công an trong việc điều tra phá án.

Ngoài ra nó còn rất nhiều lợi ích khác khi bạn lắp đặt camera quan sát như: hiệu suất làm việc liên tục, làm bằng chứng trước pháp luật vv… Hãy trải nghiệm để cảm nhận để bạn cảm thấy lắp đặt camera quan sát là quyết định đúng đắn.

Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ khi bạn cần. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm chúng tôi. Mọi yêu cầu lắp đặt camera xin vui lòng gọi số hotline 24/7 : 0968 146 148