CÔNG TY TNHH DBR

Địa chỉ : 199/8 Ba Tháng 2 phường 11 quận 10, TP HCM
Email: congtydbr@gmail.com
Thời gian làm việc: Từ 08h00 đến 12h00 từ 13h30 đến 17h30 (Từ T2-T7)- CN từ 9h00-17h00