Chủ Tịch tỉnh Cà Mau hối thúc lắp đặt camera quan sát giao thông