Nhóm thanh niên dùng rựa dao mã tấu chém nhau loạn xạ ở Củ Chi