Demo Bộ IVIEW KA-6817E (IP 1.3 MP) lắp đặt tại cửa hàng xe điện ở Đồng Nai.