Demo camera IVIEW RN-AHD0302 1.3MP lắp đặt tại nhà xưởng trên đường Thế Lữ Bình Chánh